Nájdite si vzor trestného oznámenia polícii pre podozrenie, že bol obvineným spáchaný podvod a neoprávnené manipulovanie finančnými prostriedkami.
Vložené: 23.augusta 2010 13:52
Zobrazené: 51 951 x
Stiahnuté: 2 592 x
Ponúkame 2 vzory zmluvy o postúpení pohľadávky - jednoduchšiu alebo zložitejšiu formu - v ktorej pohľadávka postupuje od postupcu k postupníkovi.
Vložené: 19.marca 2010 09:54
Zobrazené: 46 261 x
Stiahnuté: 5 623 x
Vyberte si vzor zmluvy o pôžičke, v ktorej poskytnete niekomu peniaze a ako zálohu žiadate od dlžníka predmet istej hodnoty.
Vložené: 16.marca 2010 15:03
Zobrazené: 44 253 x
Stiahnuté: 5 812 x
Nájdite si vzor žiadosti, ktorú zasiela veriteľ dlžníkovi, pretože mu požičal peniaze a dlžník mu ich v stanovenej lehote nevrátil.
Vložené: 15.júna 2010 12:00
Zobrazené: 39 538 x
Stiahnuté: 2 551 x
Vyberte si vzor žaloby, kde žalobca ako veriteľ žaluje dlžníka z dôvodu nevrátenia požičaných peňazí
Vložené: 19.marca 2010 13:31
Zobrazené: 22 243 x
Stiahnuté: 1 914 x
Vzor dohody, v ktorej sa veriteľ s dlžníkom dohodnú, že daný záväzok za dlžníka preberá iná, zmluvne dohodnutá osoba.
Vložené: 16.marca 2010 16:08
Zobrazené: 20 795 x
Stiahnuté: 1 485 x
Vyberte si vzor vyhlásenia ručiteľa o tom, že v prípade nezaplatenia dlžníka, on ako ručiteľ preberá na seba povinnosť splatiť pohľadávku.
Vložené: 19.marca 2010 10:28
Zobrazené: 16 672 x
Stiahnuté: 839 x
Vyberte si vzor zmluvy so záložným právom na nehnuteľnosť, ktorá sa v prípade nesplatenia pohľadávky dostáva do výlučného vlastníctva záložného veriteľa.
Vložené: 19.marca 2010 08:51
Zobrazené: 16 563 x
Stiahnuté: 2 021 x
Nájdite si vzor zmluvy, v ktorom dlžník prevádza na veriteľa právo na užívanie dohohnutého predmetu po dobu nesplatenia pôžičky za presne dohodnutých podmienok.
Vložené: 19.marca 2010 12:25
Zobrazené: 14 471 x
Stiahnuté: 1 107 x
Nájdite si vzor prihlásenia pohľadávky po poručiteľovi, v prípade jeho smrti, ktoré sa bude ďalej pojednávať u notára v rámci dedičského konania
Vložené: 19.marca 2010 11:14
Zobrazené: 14 277 x
Stiahnuté: 667 x