Upomienka

Upomienka je zmluva, v ktorej veriteľ upozorňuje dlžníka na neuhradenú faktúru, ktorú dlžník neuhradil v splatnom dátume a teda si tým žiada jej uhradenie. Pokus o zmier alebo inými slovami posledná upomienka na úhradu faktúry je tiež vzor upomienky. Tá sa posiela dlžníkovi ako posledná výzva a pokus o zmier na zaplatenie neuhradenej faktúry, ktorá už prekročila lehotu splatnosti. Upomienka je teda obchodný list, ktorým dodávateľ upomína svojho odberateľa, že neuhradil faktúru. Odberateľ spravidla nereaguje na prvú upomienku, preto mu dodávateľ posiela druhú, ktorá má už dôraznejší tón. Obidve upomienky spravidla píše účtáreň firmy. Ak faktúra nie je uhradená ani po tejto upomienke, firemný právnik posiela tretiu upomienku, ktorá má byť už akýmsi pokusom o zmier. V nej upozorňuje odberateľa, že je to posledný pokus, po ktorom navrhne vyriešiť spor súdne. Ak potrebujete niekomu poslať upomienku, tak si vzor upomienky môžete na našej stránke ľahko stiahnuť.

Upomienka - vzory

Pokus o zmier
Nájdite si vzor upomienky, ktorú posielate dlžníkovi ako poslednú výzvu a pokus o zmier na zaplatenie neuhradenej faktúry, ktorá už prekročila lehotu splatnosti.

Vložené: 24.júna 2010 11:43
Zobrazené: 115103x
Stiahnuté: 7883x
Upomienka
Nájdite si vzor upomienky, ktorou veriteľ upozorňuje dlžníka na neuhradenú faktúru, ktorá je už po dátume splatnosti a žiada si jej uhradenie.

Vložené: 6.augusta 2010 14:09
Zobrazené: 99938x
Stiahnuté: 6584x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa