Životopis

Prvý dojem je veľmi dôležitý, a preto je pre uchádzača, ktorý chce uspieť potrebné, aby vedel, čo by životopis mal a čo nemal obsahovať. Životopis patrí v dnešnej dobe k základným dokladom pri každom pohovore. Životopis môže mať rôzne formy: základný - štruktúrovaný, chronologický, kontextový, cielený, prehľadný, stručný. V každom životopise sa uvádzajú na začiatku základné osobné údaje:meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, potom sa v životopise vyžaduje napísať dosiahnuté vzdelanie a prípadné doplnkové vzdelanie. V ďalšom kroku sa píšu znalosti: jazykové, počítačové a iné a na záver sú to väčšinou záujmy a vlastnosi. Životopis, tiež známy ako curriculum vitae je dokument, ktorý obsahuje prehľad relevantných pracovných skúseností a vzdelania. Práve životopis, alebo CV býva často prvým komunikačným prostriedkom medzi uchádzačom a potenciálnym zamestnávateľom, preto je dôležité ho kvalitne napísať.

Životopis - vzory

Žiadosť o prijatie do zamestnania
Vyberte si vzor žiadosti, ktorú podáva uchádzač o prácu svojmu možnému zamestnávateľovi, kde prejavuje svoj záujem o prijatie do zamestnania.

Vložené: 23.júna 2010 14:18
Zobrazené: 776495x
Stiahnuté: 99604x
Štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
Vyberte si najčastejšie používaný životopis v slovenskom jazyku v štruktúrovanej forme.

Vložené: 2.marca 2010 16:06
Zobrazené: 321260x
Stiahnuté: 36024x
Kontextový životopis v slovenskom jazyku
Potrebujete si spísať kontextový životopis v klasickej forme celých viet? Žiadny problém - ponúkame Vám praktický vzor na stiahnutie.

Vložené: 2.marca 2010 16:14
Zobrazené: 98876x
Stiahnuté: 3936x
Štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku/ Structural curriculum vitae in English
Nájdite si aj Vy prehľadný štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku. Štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku obsahuje všetky informácie o uchádzačovi v prehľadnej forme.

Vložené: 5.marca 2010 11:47
Zobrazené: 88580x
Stiahnuté: 7832x
Životopis v nemeckom jazyku
Nájdite si vzor štruktúrovaného životopisu vytvoreného v nemeckom jazyku. Vzor štruktúrovaného CV po nemecky/Lebenslauf.

Vložené: 5.marca 2010 13:57
Zobrazené: 84259x
Stiahnuté: 5311x
Životopis v bodoch v slovenskom jazyku
Vyberte si najstručnejšiu formu životopisu v slovenskom jazyku písanú v bodoch.

Vložené: 2.marca 2010 16:25
Zobrazené: 61098x
Stiahnuté: 4457x
Prehľadný životopis v anglickom jazyku v štruktúrovanej forme/Simple structural CV
Štruktúrovaná forma anglického životopisu s najdôležitejšími údajmi. Stručné a prehľadné English curriculum vitae.

Vložené: 5.marca 2010 12:44
Zobrazené: 48107x
Stiahnuté: 2645x
Cielený štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku/Targeted CV in English
Anglický štruktúrovaný životopis, ktorý je cielený na danú pracovnú oblasť. Vzor životopisu v angličtine.

Vložené: 5.marca 2010 13:04
Zobrazené: 30393x
Stiahnuté: 1815x
Chronologický životopis v slovenskom jazyku
Vytvorte si chronologický životopis v slovenskom jazyku podľa praktického vzoru s informáciami v chronologickom poradí.

Vložené: 2.marca 2010 16:31
Zobrazené: 28645x
Stiahnuté: 2198x
Životopis v ruskom jazyku.
Ponúkame vám štruktúrovaný životopis v ruskom jazyku vytvorený v azbuke. Биография на русском языке

Vložené: 8.marca 2010 09:38
Zobrazené: 27892x
Stiahnuté: 823x
Chronologický životopis v anglickom jazyku/Chronological CV
Na základe uverejneného vzoru si dokážete jednoducho vytvoriť chronologický životopis aj v anglickom jazyku.

Vložené: 5.marca 2010 13:17
Zobrazené: 27729x
Stiahnuté: 1430x
Antichronologický životopis v slovenskom jazyku
Dajte prednosť antichronologickému životopisu v slovenskom jazyku s údajmi od súčasnosti po minulosť.

Vložené: 2.marca 2010 16:39
Zobrazené: 10864x
Stiahnuté: 755x
Životopis vo francúzskom jazyku
Ponúkame prehľadný životopis vo francúzštine s najhlavnejšími informáciami v štruktúrovanej forme/CV français.

Vložené: 5.marca 2010 15:04
Zobrazené: 10813x
Stiahnuté: 543x
Životopis v španielskom jazyku
Ponúkame vzor španielsky napísaného štruktúrovaného životopisu, ktorý obsahuje tie najdôležitejšie údaje o o uchádzačovi a jeho profesionálnom živote. CV en español.

Vložené: 5.marca 2010 17:04
Zobrazené: 10743x
Stiahnuté: 585x
Funkčný životopis vo francúzskom jazyku
Využite uvedený vzor a vytvorte si podľa neho funkčný životopis vo francúzskom jazyku, ktorý potrebujte pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Vložené: 5.marca 2010 16:01
Zobrazené: 7272x
Stiahnuté: 470x