Sprostredkovateľská zmluva

Zmluva o sprostredkovaní resp. sprostredkovateľská zmluva je vlastne dohoda medzi záujemcom a sprostredkovateľom, v ktorej si záujemca a sprostredkovateľ dohodnú podmienky o sprostredkovaní presne určenej služby za poplatok. Sprostredkovateľská zmluva je typom obstarávateľskej zmluvy. Sprostredkovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby splnil všetky očakávania a záujmy potencionálneho záujemcu. Rovnako ako aj iné zmluvy aj sprostredkovateľská zmluva má svoju formu: zmluvné strany, predmet sprostredkovania, obsah zmluvy a záverečné ustanovenia.  Na základe Zmluvy o sprostredkovaní môže ísť napríklad o zmluvy: kúpu či predaj osobného automobilu alebo môže ísť o úplne odlišný predmet zmluvy. Sprostredkovateľ na základe tejto zmluvy zastupuje osobu a koná v jeho mene. Za toto sprostredkovanie mu prináleží dohodnutá odmena. Najľahší spôsob ako správne vyplniť takúto zmluvu je zároveň aj najrýchlejší a to je stiahnuť si vzor zmluvy na našom portály.

Sprostredkovateľská zmluva - vzory

Sprostredkovateľská zmluva
Ponúkame vzor dohody o využití sprostredkovateľa za poplatok k vykonaniu Vami zadanej veci podľa Vašich požiadaviek

Vložené: 12.marca 2010 12:20
Zobrazené: 65207x
Stiahnuté: 4923x
Zmluva o sprostredkovaní
Využite vzor zmluvy, v ktorej si záujemca a sprostredkovateľ dohodnú podmienky o sprostredkovaní presne určenej služby za poplatok.

Vložené: 15.júna 2010 12:49
Zobrazené: 47494x
Stiahnuté: 2761x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa