Dohoda o vykonaní práce

Dohoda o vykonaní práce je jednou z často využívaných zamestnaneckých zmlúv. V prípade, že zamestnanec nepracuje na pracovnú zmluvu, môže byť medzi ním a zamestnávateľom spísaná DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE. Ide o konkrétnejšiu formu pracovnej zmluvy, kde sa presne stanovuje, o aký výkon práce ide, ďalej je špecifikovaný čas, cieľ, ako aj jednotlivé práva a povinnosti oboch strán. Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je väčšinou určená práve ukončením danej práce - teda jej vykonaním a splnením cieľa. Dohoda o vykonaní práce sa však môže využiť aj ako dodatočná dohoda k hlavnej pracovnej zmluve, napr. Dohoda o vykonaní práce nadčas. Musí ísť však o súhlas oboch strán, ktorých sa dohoda týka - zamestnanca aj zamestnávateľa. Využite praktickú ponuku a aj Dohoda o vykonaní práce a jej vzor Vám je k dipozícii online na stiahnutie v prípade potreby.

Dohoda o vykonaní práce - vzory

Dohoda o vykonaní práce
Práca na určitý čas s určitým cieľom býva väčšinou podmienená zmluvne a spísaná býva Dohoda o vykonaní práce, ktorej vzor môžete využiť tu.

Vložené: 10.augusta 2010 10:54
Zobrazené: 121774x
Stiahnuté: 23210x
Dohoda o vykonaní práce nadčas
Nájdite si vzor dohody o vykonaní práce nadčas medzi zamestnávateľom a zamestnancom podľa zákonníka práce, kde sa dohodnú na rozsahu a druhu nadčasovej práci.

Vložené: 16.augusta 2010 15:48
Zobrazené: 18368x
Stiahnuté: 955x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa