Zmluva o sprostredkovaní

Zmluva o sprostredkovaní patrí k najrozšírenejším typom zmlúv v našich zmluvných vzťahoch. Zmluva o sprostredkovaní je dohoda medzi záujemcom a sprostredkovateľom, kde sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby potencionálny klient mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou a záujemca sa zaväzuje za tieto úkony, za vykonanú službu, zaplatiť sprostredkovateľovi dohodnutú odmenu - províziu. Povinnosť sprostredkovateľa je - oznamovať záujemcovi dôležité okolnosti, uschovať doklady súvisiace so sprostredkovaním. Účastníci zmluvy berú na vedomie, že sú povinní navzájom sa oboznamovať o všetkých okolnostiach súvisiacich so SPROSTREDKOVANÍM. Najrýchlejším a najpohodlnejším spôsobom ako získať vzor zmluvy o sprostredkovaní, dokonca zadarmo, je si ho stiahnuť.

Zmluva o sprostredkovaní - vzory

Sprostredkovateľská zmluva
Ponúkame vzor dohody o využití sprostredkovateľa za poplatok k vykonaniu Vami zadanej veci podľa Vašich požiadaviek

Vložené: 12.marca 2010 12:20
Zobrazené: 65207x
Stiahnuté: 4923x
Zmluva o sprostredkovaní
Využite vzor zmluvy, v ktorej si záujemca a sprostredkovateľ dohodnú podmienky o sprostredkovaní presne určenej služby za poplatok.

Vložené: 15.júna 2010 12:49
Zobrazené: 47494x
Stiahnuté: 2761x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa