Návrh na vklad

Vzor návrhu na vklad je vzor zmluvy, ktorý sa podáva na príslušný katastrálny úrad súčasne s kúpnou zmluvou alebo darovacou zmluvou o prevode nehnuteľnosti. Návrh na vklad sa podáva v prípade, že chcete novopostavenú alebo nadobudnutú nehnuteľnosť zapísať a získať k nej tak vlastnícke práva. V návrhu sa udávajú všetky informácie o nehnuteľnosti, jej aktuálny stav, cena a zmluvné podmienky, ktoré sú všetky uvedené v zmluve. Návrh na vklad je písomný dokument, ktorý sa predkladá katastru pri prevodoch nehnuteľností. Obsahuje: základné údaje účastníkov konania, čiže predávajúceho a kupujúceho, označenie správy katastra, označenie právneho úkonu, číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, určenie dňa ku ktorému majú vzniknúť právne účinky vkladu pri prevode. Najjednoduchší spôsob ako správne vypísať zmluvu - návrh na vklad je si pozrieť alebo stiahnuť vzor návrh na vklad, ktorý Vám zaručí, že bude mať správnu formu.

Návrh na vklad - vzory

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
Nájdite si vzor návrhu, ktorý podávate na príslučný katastrálny úrad zo žiadosťou o vklad nehnuteľnosti a zápis vlastníckeho práva

Vložené: 9.júna 2010 11:18
Zobrazené: 202868x
Stiahnuté: 27071x
Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
Vyberte si vzor žiadosti, ktorou podávate návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť.

Vložené: 30.júna 2010 10:09
Zobrazené: 66032x
Stiahnuté: 2854x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa