Protokol

Hoci má protokol ako taký viaceré možnosti využitia, ako aj viacero významov, protokol sa v rámci zmlúv považuje všeobecne za akýsi druh dokladu, resp. potvrdenia. Protokol je písomným prehlásením o všetkých údajoch a vlastnostiach preberaného predmetu. V prípade, ak má predmet nejaké vady, poškodenia, či nedostatky, protokol musí všetky tieto obsahovať. Je to dôležité najmä pre vzájomné strany, pretože sa môže predísť mnohým nezhodám a problémom pri zistení neskorších vád, či už skrytých alebo zjavných. Ak totiž nadobúdateľ protokol o prebratí predmetu podpíše, súhlasí s aktuálnym stavom danej veci. Odovzdávateľ má však naopak povinnosť uviesť všetky potrebné náležitosti, ktoré by mohli byť v budúdnosti základom pre možný konflikt. Protokol, konkrétne preberací protokol sa využíva hlavne pri preberaní bytu, pozemku, domu, auta, či inej hnuteľnej či nehnuteľnej veci. Využite praktický vzor a stiahnite si protokol zadarmo.

Protokol - vzory

Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela
Ponúkame Vám vzor preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní diela, kde objednávateľ na základe zmluvy o dielo preberá od zhotoviteľa dohodnuté dielo a vyjadruje sa k jeho stavu.

Vložené: 30.júna 2010 14:43
Zobrazené: 199172x
Stiahnuté: 15951x
Preberací protokol k novostavbe
Vyberte si vzor preberacieho protokolu k novostavbe, kde sa obe strany, kupujúci aj predávajúci, oboznámia so stavom predmetu a tento predávajúci odovzdáva a kupujúci preberá na základe kúpnej zmluvy.

Vložené: 8.júla 2010 09:09
Zobrazené: 38948x
Stiahnuté: 3289x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa