Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov

Alternatívny názov: Písomné prehlásenie o tom, že Vami uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplné

Popis: Nájdite si vzor čestného prehlásenia, v ktorom uvádzate, že údaje, ktoré ste poskytli, sú pravdivé, presné a úplné.

vložené: 2.júna 2010 15:11
zobrazené: 252 049 x
stiahnuté: 27 661 x
Responsive image