Trestné oznámenie pre podvod a neoprávnené manipulovanie s finančnými prostriedkami

Alternatívny názov: Podozrenie na spáchaný trestný čin podvodu

Popis: Nájdite si vzor trestného oznámenia polícii pre podozrenie, že bol obvineným spáchaný podvod a neoprávnené manipulovanie finančnými prostriedkami.

vložené: 23.augusta 2010 13:52
zobrazené: 51951

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Trestné oznámenie pre podvod a neoprávnené manipulovanie s finančnými prostriedkami

Polícia SR
Obvodné oddelenie PZ Staré Mesto – stred

Štúrova 15
812 13 Bratislava

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu podvodu a neoprávneného manipulovania s finančnými prostriedkami

1.
V roku 2007 som sa zoznámil s Miroslavom Pekným, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava. Menovaný sa v tom čase prisťahoval do nášho bytového domu a v priebehu roku som s ním nadviazal priateľské vzťahy.

2.
Asi v máji 2008 ma Miroslav Pekný požiadal o pôžičku vo výške 1000,- EUR. Ako dôvod uvádzal nutnosť kúpy ojazdeného automobilu, aby mohol dochádzať do zamestnania. Domnieval som sa vzhľadom na dobré vzťahy, že menovaný je dôveryhodný a preto som mu peniaze požičal. O pôžičke sme spísali písomnú zmluvu zo dňa 20.05.2008, kópiu ktorej prikladám. V nej sa menovaný zaviazal, že mi požičanú čiastku 1 000,- EUR vráti v 4-mesačných splátkach po 250,- EUR mesačne. Za pôžičku som mal získať úrok vo výške 33,- EUR. Celá čiastka mala byť splatená do konca septembra 2008.

3.
Menovaný mi požičané peniaze do dnešného dňa nevrátil. Zo začiatku sa vyhováral, že mal dopravnú nehodu a musí hradiť opravu auta i pokutu. Neskôr sa mi začal vyhýbať a dnes sa mi už len vysmieva s tým, že od neho žiadne peniaze nedostanem.

4.
Zhodou okolností som sa dozvedel, že pán Pekný si zhruba pred rokom požičal vyššiu finančnú čiastku i od pani Jany Nemcovej, bytom Nábrežná 12, 841 01 Bratislava, ktorá býva vo vedľajšom bytovom dome, a pôžičku jej taktiež nespláca.

5.
Na majetok menovaného je údajne vedená exekúcia. Automobil, ktorý si kúpil za požičané peniaze odo mňa, som nikdy nevidel a domnievam sa, že si ani žiadny nekúpil a požičané peniaze utratil inak. V miestnej reštaurácii sa podľa rozprávania chválil, že si zarába veľké peniaze vsádzaním na športové zápasy prostredníctvom internetu, takže je možné, že naše peniaze použil práve za týmto účelom.

6.
S ohľadom na uvedené okolnosti sa cítim pánom Miroslavom Pekným podvedený, pretože podľa môjho názoru vôbec nemal v úmysle požičané peniaze vrátiť, ale iba zneužil našich v tom čase dobré vzťahy.

Žiadam preto, aby bolo celá vec riadne prešetrená, aby bolo zistené, či sa pán Miroslav Pekný voči mne nedopustil trestného činu.
Zároveň žiadam, aby som bol informovaný o výsledkoch Vášho vyšetrovania.


V Bratislave, dňa 10.08.2010

Ján Vážny
poškodený

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa