Čestné prehlásenie

Čestné prehlásenie je vzor zmluvy, v ktorom žiadateľ vypisuje písomne čestné vyhlásenie o pravdivosti svojich údajov s tým, že si je vedomý následkov nepravdivého čestného prehlásenia podľa § 39 zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov a § 21 ods. 1 písm. f. zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov. Čestné prehlásenie podáva každý, za účelom čestne prehlásiť, že údaje, ktoré poskytuje žiadateľovi sú čestné a pravdivé. Každé čestné prehlásenie má svoju formu, obsah a spôsob ako ho vyplniť. Prehlásenie o čestnosti môže mať rôzny charakter, pričom žiadateľ si je vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia.

Čestné prehlásenie - vzory

Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov

Nájdite si vzor čestného prehlásenia, v ktorom uvádzate, že údaje, ktoré ste poskytli, sú pravdivé, presné a úplné.

Vložené: 2.júna 2010 15:11 | Zobrazené: 251128x | Stiahnuté: 27 660x Zobraziť celý vzor zmluvy

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 093 424

Dnes: 1 392

Počet zobrazených vzorov: 19 539 533

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 706