Dohoda o pristúpení k záväzku

Alternatívny názov: Dohoda o tom, že daný záväzok zaplatí iná osoba

Popis: Vzor dohody, v ktorej sa veriteľ s dlžníkom dohodnú, že daný záväzok za dlžníka preberá iná, zmluvne dohodnutá osoba.

vložené 16.marca 2010 16:08 | zobrazené: 20 720x | stiahnuté: 1 485x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o pristúpení k záväzku medzi dlžníkom a veriteľom.

Účastníci:
Ján Vážny


Nábrežná 25, 841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Miroslav Pekný

Prievozská 12, 842 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

Dohoda o pristúpení k záväzku

Čl. 1

1.1

Podľa zmluvy o pôžičke zo dňa 20.10.2009 má Ján Vážny voči Jurajovi Nemcovi, r.č. 555555/1111, Kukučínova 86, 852 02 Bratislava, pohľadávku na zaplatenie dlhu vo výške 350,- EUR (slovom tristopäťdesiat Eur) splatnú do 15.04.2010.

Čl. 2

2.1

Miroslav Pekný sa týmto zaväzuje uspokojiť hore popísanú pohľadávku Jána Vážneho namiesto Juraja Nemca.

Čl. 3

3.1

Účastníci si dohodu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 10. 03. 2010

Ján Vážny
veriteľ

Miroslav Pekný
dlžník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o pristúpení k záväzku medzi dlžníkom a veriteľom.
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 256 935

Dnes: 3 492

Počet zobrazených vzorov: 19 620 425

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 891