Dohoda o pristúpení k záväzku

Alternatívny názov: Dohoda o tom, že daný záväzok zaplatí iná osoba

Popis: Vzor dohody, v ktorej sa veriteľ s dlžníkom dohodnú, že daný záväzok za dlžníka preberá iná, zmluvne dohodnutá osoba.

vložené: 16.marca 2010 16:08
zobrazené: 20 795 x
stiahnuté: 1 485 x
Responsive image