Vyberte si vzor zmluvy, kde dlžník písomne potvrdzuje, že od veriteľa prijal a prevzal dohodnutú peňažnú sumu a za dohodnutých podmienok mu ju vráti.
Vložené: 16.júna 2010 13:38
Zobrazené: 150 593 x
Stiahnuté: 9 429 x
Dohoda o uznaní dlhu medzi dlžníkom a veriteľom, uznanie záväzku.
Vložené: 12.marca 2010 09:17
Zobrazené: 84 218 x
Stiahnuté: 8 557 x
Nájdite si vzor trestného oznámenia polícii pre podozrenie, že bol obvineným spáchaný podvod a neoprávnené manipulovanie finančnými prostriedkami.
Vložené: 23.augusta 2010 13:52
Zobrazené: 51 951 x
Stiahnuté: 2 592 x
Ponúkame 2 vzory zmluvy o postúpení pohľadávky - jednoduchšiu alebo zložitejšiu formu - v ktorej pohľadávka postupuje od postupcu k postupníkovi.
Vložené: 19.marca 2010 09:54
Zobrazené: 46 261 x
Stiahnuté: 5 623 x
Vyberte si vzor zmluvy o pôžičke, v ktorej poskytnete niekomu peniaze a ako zálohu žiadate od dlžníka predmet istej hodnoty.
Vložené: 16.marca 2010 15:03
Zobrazené: 44 253 x
Stiahnuté: 5 812 x
Nájdite si vzor žiadosti, ktorú zasiela veriteľ dlžníkovi, pretože mu požičal peniaze a dlžník mu ich v stanovenej lehote nevrátil.
Vložené: 15.júna 2010 12:00
Zobrazené: 39 538 x
Stiahnuté: 2 551 x
Ponúkame vzor zmluvy o prevzatí záväzku, kde nový dlžník preberá na seba dlh pôvodného dlžníka a ten ho musí uhradiť za dohodnutých podmienok veriteľovi.
Vložené: 15.marca 2010 13:04
Zobrazené: 30 259 x
Stiahnuté: 2 924 x
Vyberte si vzor žaloby, kde žalobca ako veriteľ žaluje dlžníka z dôvodu nevrátenia požičaných peňazí
Vložené: 19.marca 2010 13:31
Zobrazené: 22 243 x
Stiahnuté: 1 914 x
Ponúkame vzor zmluvy o pôžičke, kde veriteľ poskytne peniaze záložcom a tí ručia nehnuteľnosťou. Záložná zmluva.
Vložené: 15.marca 2010 13:50
Zobrazené: 21 831 x
Stiahnuté: 2 610 x
Vzor dohody, v ktorej sa veriteľ s dlžníkom dohodnú, že daný záväzok za dlžníka preberá iná, zmluvne dohodnutá osoba.
Vložené: 16.marca 2010 16:08
Zobrazené: 20 795 x
Stiahnuté: 1 485 x