Žaloba o vrátenie požičaných peňazí

Alternatívny názov: Žaloba na dlžníka za nevrátenie pôžičky

Popis: Vyberte si vzor žaloby, kde žalobca ako veriteľ žaluje dlžníka z dôvodu nevrátenia požičaných peňazí

vložené 19.marca 2010 13:31 | zobrazené: 20 798x | stiahnuté: 1 905x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o vrátenie požičaných peňazí zo strany veriteľa dlžníkovi

Okresný súd Bratislava I.
Hlavná 25
841 01 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žalovaný:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
842 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

Žaloba o vrátenie pôžičky vo výške 700,- EUR s príslušenstvom

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
Dvojmo


Čl. 1

1.1

Dňa 10.05.2008 som žalovanému, na základe zmluvy o pôžičke z tohto dňa, požičal sumu 700 EUR (prepočítanú podľa kurzu 30,1260). Túto sumu sa mi žalovaný zaviazal splatiť najneskôr do 10.05.2009.

Čl. 2

2.1

Pretože dohodnutá lehota uplynula a žalovaný mi do dnešného dňa uvedenú čiastku nezaplatil a je teda od 10.05.2009 v omeškaní. Na písomné výzvy nereaguje. Vďaka tomu, že som musel dlh u žalovaného vymáhať, musel som k tomu vynaložiť i nevyhnutné drobné náklady, ktorých vyúčtovanie súdu predkladám. Tieto náklady požadujem uhradiť od žalovaného taktiež. Ich výška činí 15,- EUR, celkom teda ide o vymáhanú čiastku vo výške 715,- EUR.

Čl. 3

3.1

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi čiastku 715,- EUR, a to do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 10.03. 2010

Ján Vážny
žalobca

Prílohy:

Výsluch účastníkov
Zmluva o pôžičke z 10.05.2008
Vyúčtovanie žalobcom nevyhnutne vynaložených nákladov
Písomné výzvy žalobcu žalovanému

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o vrátenie požičaných peňazí zo strany veriteľa dlžníkovi
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 30 700 304

Dnes: 691

Počet zobrazených vzorov: 18 671 969

Počet stiahnutých vzorov: 1 487 385