Žaloba o vrátenie požičaných peňazí

Alternatívny názov: Žaloba na dlžníka za nevrátenie pôžičky

Popis: Vyberte si vzor žaloby, kde žalobca ako veriteľ žaluje dlžníka z dôvodu nevrátenia požičaných peňazí

vložené: 19.marca 2010 13:31
zobrazené: 22243

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Hlavná 25
841 01 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
842 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o vrátenie pôžičky vo výške 700,- EUR s príslušenstvom

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
DvojmoČl. 1

1.1
Dňa 10.05.2008 som žalovanému, na základe zmluvy o pôžičke z tohto dňa, požičal sumu 700 EUR (prepočítanú podľa kurzu 30,1260). Túto sumu sa mi žalovaný zaviazal splatiť najneskôr do 10.05.2009.

Čl. 2

2.1
Pretože dohodnutá lehota uplynula a žalovaný mi do dnešného dňa uvedenú čiastku nezaplatil a je teda od 10.05.2009 v omeškaní. Na písomné výzvy nereaguje. Vďaka tomu, že som musel dlh u žalovaného vymáhať, musel som k tomu vynaložiť i nevyhnutné drobné náklady, ktorých vyúčtovanie súdu predkladám. Tieto náklady požadujem uhradiť od žalovaného taktiež. Ich výška činí 15,- EUR, celkom teda ide o vymáhanú čiastku vo výške 715,- EUR.

Čl. 3

3.1
Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi čiastku 715,- EUR, a to do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 10.03. 2010

Ján Vážny
žalobca

Prílohy:
Výsluch účastníkov
Zmluva o pôžičke z 10.05.2008
Vyúčtovanie žalobcom nevyhnutne vynaložených nákladov
Písomné výzvy žalobcu žalovanému
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa