Žiadosť

Žiadosť je jednou z najsťahovanejších zmlúv a to konkrétne žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorá patrí momentálne k najviac vyhľadávaným zmluvám. Žiadosť je vzor zmluvy v ktorej žiadateľ alebo uchádzač prejavuje svoj záujem, čiže žiada fyzickú alebo právnickú osobu napríklad o prijatie do zamestnania, o zrušenie poistnej zmluvy, o rozvod, o zrušenie pracovného pomeru a iné. V žiadosti o zamestananie vyjadrujete svoj záujem o danú pozíciu a zároveň len stručne vyzdvihnete svoje najväčšie kvality, pre ktoré by si Vás mali vybrať. Základom je správne naformulovať "Vec" v žiadosti, v ktorej výstižne vystihnete hlavnú problematiku Vašej žiadosti a v závere pridať aj vlastnoručný podpis. Ak potrebujete napísať žiadosť, práve na našej stránke dostanete ten správny vzor na stiahnutie a zadarmo.

Žiadosť - vzory

Žiadosť o prijatie do zamestnania
Vyberte si vzor žiadosti, ktorú podáva uchádzač o prácu svojmu možnému zamestnávateľovi, kde prejavuje svoj záujem o prijatie do zamestnania.

Vložené: 23.júna 2010 14:18
Zobrazené: 776495x
Stiahnuté: 99597x
Žiadosť o rozvod manželstva
Vzor žiadosti o rozvod manželstva zo strany manžela z dôvodu, že medzi manželmi existujú vážne problémy a nie je šanca na obnovu manželstva, pričom o úprave pomerov maloletých detí už bolo rozhodnuté v predchádzajúcom konaní.

Vložené: 11.júna 2010 13:01
Zobrazené: 272391x
Stiahnuté: 10859x
Žiadosť o ukončenie zmluvy DIGI TV
Nájdite si vzor žiadosti o ukončenie zmluvy o pripojení a poskytovaní služieb DIGI TV z dôvodu uplynutia ročnej viazanosti.

Vložené: 13.augusta 2010 14:12
Zobrazené: 207828x
Stiahnuté: 8113x
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
Nájdite si vzor návrhu, ktorý podávate na príslučný katastrálny úrad zo žiadosťou o vklad nehnuteľnosti a zápis vlastníckeho práva

Vložené: 9.júna 2010 11:18
Zobrazené: 202868x
Stiahnuté: 27071x
Motivačný list
Zaujímate sa o novú pracovnú pozíciu? Zašlite svojmu potenciálnemu zamestnávateľovi dobre napísaný motivačný list.

Vložené: 4.novembra 2010 11:43
Zobrazené: 178348x
Stiahnuté: 14303x
Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou
Vyberte si vzor oznámenia o výpovedi zo strany zamestnanca v prípade, že zamestnávateľ nereagoval na žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

Vložené: 31.augusta 2010 14:42
Zobrazené: 174611x
Stiahnuté: 19083x
Žiadosť o splátkový kalendár
Nájdite si vzor žiadosti o splátkový kalendár, kde kupujúci je momentálne vo finančnej kríze a požaduje, aby mohol za tovar zaplatiť formou splátok za presne stanovených podmienok.

Vložené: 29.júna 2010 13:05
Zobrazené: 167900x
Stiahnuté: 11534x
Žiadosť o prijatie do služobného pomeru v policajnom zbore
Nájdite si vzor žiadosti o prijatie do služobného pomeru v Policajnom zbore SR, ktorú posiela uchádzač o zamestnanie spolu s potrebnými dokumentami.

Vložené: 30.augusta 2010 12:59
Zobrazené: 162350x
Stiahnuté: 3498x
Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou
Ponúkame vzor žiadosti o rozviazanie pracovného pomeru dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom zo strany zamestnanca s uvedením dôvodu. Výpoveď zo zamestnania dohodou.

Vložené: 29.júla 2010 14:53
Zobrazené: 150007x
Stiahnuté: 23207x
Návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa
Vyberte si vzor návrhu na určenie výživného pre maloleté dieťa podaný zo strany matky na okresný súd z dôvodu, že manželia spolu už nežijú a otec neprispieva na výživu pre syna.

Vložené: 14.mája 2010 09:46
Zobrazené: 115948x
Stiahnuté: 5930x
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Ponúkame vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Obvodný úrad od žiadateľa z dôvodu majetkových pomerov jeho rodiny a detí.

Vložené: 6.augusta 2010 15:42
Zobrazené: 112236x
Stiahnuté: 6165x
Ako spísať a podať žiadosť?
Ponúkame návod, ako napísať a podať žiadosť. Jednoduchý a praktický vzor, ktorý obsahuje všetky potrebné náležitosti.

Vložené: 21.mája 2010 13:31
Zobrazené: 104960x
Stiahnuté: 4002x
Žiadosť o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu
Ponúkame vzor návrhu k súdu na rozvod manželov zo strany navrhovateľky - manželky a zároveň úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu

Vložené: 10.mája 2010 11:30
Zobrazené: 104475x
Stiahnuté: 9924x
Výpoveď poistnej zmluvy o životnom poistení
Vyberte si vzor výpovede o životnom poistení, ktoré vypovedáte podľa § 800 Občianskeho zákonníka.

Vložené: 14.júna 2010 09:35
Zobrazené: 104268x
Stiahnuté: 7526x
Upomienka
Nájdite si vzor upomienky, ktorou veriteľ upozorňuje dlžníka na neuhradenú faktúru, ktorá je už po dátume splatnosti a žiada si jej uhradenie.

Vložené: 6.augusta 2010 14:09
Zobrazené: 99938x
Stiahnuté: 6584x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa