Motivačný list

Motivačný list je spravidla sprievodným listom k životopisu. Žiadateľ o prijatie do pracovného pomeru v ňom predstaví svoju osobu budúcemu potenciálnemu zamestnávateľovi. Motivačný list obsahuje špecifické informácie a vlastnosti uchádzača, ktoré spĺňajú alebo dokonca prevyšujú požiadavky uvedené v pracovnej ponuke. Motivačný list spravidla slúži ako isté doplnenie informácií v životopise, ale takou formou, aby zaujal a vyvolal v zamestnávateľovi alebo personálnom pracovníkovi záujem o neho. Motivačný list musí obsahovať všetky výnimočné a osobité vlastnosti, ktoré by pri jeho práci zamestnávateľ vedel oceniť. Taktiež treba dbať na jeho formu a samozrejme správnosť údajov, ako aj gramatiku. Motivačný list je totiž istou vizitkou a v mnohých prípadoch rozhodujúcou písomnosťou pri prijímaní nových zamestnancov. Vytvorte si preto vhodný a kvalitný motivačný list podľa praktického vzoru zdarma.

Motivačný list - vzory

Žiadosť o prijatie do zamestnania
Vyberte si vzor žiadosti, ktorú podáva uchádzač o prácu svojmu možnému zamestnávateľovi, kde prejavuje svoj záujem o prijatie do zamestnania.

Vložené: 23.júna 2010 14:18
Zobrazené: 776495x
Stiahnuté: 99597x
Motivačný list
Zaujímate sa o novú pracovnú pozíciu? Zašlite svojmu potenciálnemu zamestnávateľovi dobre napísaný motivačný list.

Vložené: 4.novembra 2010 11:43
Zobrazené: 178348x
Stiahnuté: 14303x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa