Rozvod

Rozvod je ukončenie manželstva. K tomu však, aby k nemu prišlo, musí jeden z manželov podať žiadosť o rozvod na základe nejakého dôvodu. V prípade, že sa obe strany dohodnú, že rozvod je jediným riešením ich manželských problémov, je to lešie riešenie. Predíte sa tak mnohým konfliktom a hádkam, ktoré na súdoch mnohokrát vznikajú, ak jeden z manželov s rozvodom nesúhlasí. Ak však príde aj k takémuto prípadu, je dôležité, aby žiadosť o rozvod obsahovala všetky potrebné údaje o manželstve, ako aj uvedené informácie, problémy a dôvody, vďaka ktorým k žiadosti o rozvod prišlo. Sudca potom rozhodne či sa manželstvo ukončí alebo je šanca na jeho záchranu. V prípade narodenia detí v manželstve, je rozvod o čosi komplikovanejší, pretože rozvod obsahuje aj stanovenie starostlivosti o deti po rozvode. Rôzne druhy žiadostí o rozvod, či už dohodou, spolu s vysporiadaním majetku, alebo aj s rozhodnutím o starostlivosti o deti nájdete medzi mnohými vzormi zmlúv a zdarma si ich môžete stiahnuť.

Rozvod - vzory

Žiadosť o rozvod manželstva
Vzor žiadosti o rozvod manželstva zo strany manžela z dôvodu, že medzi manželmi existujú vážne problémy a nie je šanca na obnovu manželstva, pričom o úprave pomerov maloletých detí už bolo rozhodnuté v predchádzajúcom konaní.

Vložené: 11.júna 2010 13:01
Zobrazené: 272391x
Stiahnuté: 10859x
Návrh na rozvod manželstva dohodou
Vzor návrhu na rozvod manželov, ktorý je podávaný manželom ako žalobcom na základe spoločnej dohody s manželkou.

Vložené: 10.mája 2010 15:13
Zobrazené: 190146x
Stiahnuté: 10729x
Žiadosť o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu
Ponúkame vzor návrhu k súdu na rozvod manželov zo strany navrhovateľky - manželky a zároveň úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu

Vložené: 10.mája 2010 11:30
Zobrazené: 104475x
Stiahnuté: 9924x
Dohoda o vysporiadaní spoločného majetku manželov po rozvode
Nájdite si vzor dohody, ktorú uzatvorili manželia po rozvode o vysporiadaní spoločného majetku a dohodli sa na jeho presnom rozdelení.

Vložené: 10.mája 2010 13:23
Zobrazené: 93464x
Stiahnuté: 4666x
Zmluva o vysporiadaní vzájomných majetkových vzťahov a práv a povinností
Vyberte si vzor zmluvy, kde si manželia urovnajú svoje majetkové vzťahy, práva a povinnosti spoločného bývania pred rozvodovým konaním.

Vložené: 10.mája 2010 10:24
Zobrazené: 40155x
Stiahnuté: 1995x
Žaloba o vysporiadanie spoločného majetku manželov
Vzor žaloby o vysporiadanie spoločného majetku po rozvode manželov, ktorú podáva manželka a navrhuje konkrétne rozdelenie majetku.

Vložené: 13.mája 2010 15:10
Zobrazené: 33731x
Stiahnuté: 1644x
Žaloba o zvýšenie výživného
Vyberte si vzor žaloby, v ktorej rodič ako žalobca žiada od druhého rodiča zvýšenie výživného na ich maloleté dieťa z dôvodu, že nemá dostatok finančných prostriedkov na jeho potreby a druhý rodič nimi evidentne disponuje.

Vložené: 1.júna 2010 16:00
Zobrazené: 29974x
Stiahnuté: 2399x
Návrh na rozvod bezdetného manželstva
Vyberte si vzor návrhu na rozvod manželstva, z ktorého sa nenarodili žiadne deti a je podávaný zo strany manžela.

Vložené: 10.mája 2010 13:59
Zobrazené: 28694x
Stiahnuté: 1436x
Žiadosť o rozvod manželstva v prípade plnoletých detí
Nájdite si vzor žiadosti o rozvod zo strany manželky ako žiadateľky z dôvodu podvodu manžela, v prípade ak ich dieťa je plnoleté a zárobkovo činné a nevzťahuje sa naňho právo na výživné.

Vložené: 26.augusta 2010 11:37
Zobrazené: 22778x
Stiahnuté: 743x
Žiadosť o povolenie zmeny priezviska pre neplnoleté dieťa
Vyberte si vzor žiadosti o povolenie, aby bolo neplnoletému dieťaťu po rozvode zmenené priezvisko podľa mena matky.

Vložené: 29.apríla 2010 14:10
Zobrazené: 22481x
Stiahnuté: 1535x
Mimosúdna dohoda o styku otca s maloletým dieťaťom
Na rozhodnutie nie je potrebný vždy súd. Mimosúdna dohoda môže rovnako upraviť pravidlá starostlivosti o maloleté dieťa na základe dohody medzi rozvedenými rodičmi. Ponúkame daný vzor!

Vložené: 11.augusta 2010 16:07
Zobrazené: 18718x
Stiahnuté: 886x
Žiadosť o odpustenie súdnych poplatkov
Vyberte si vzor žiadosti, v ktorej žiadateľka požaduje odpustenie súdnych poplatkov súvisiacich s rozvodom, pretože jej manžel neprispieval na domácnosť a ona sa nachádza vo finančnej tiesni.

Vložené: 26.júla 2010 15:49
Zobrazené: 13530x
Stiahnuté: 785x
Žaloba o výživné rozvedenej manželky
Vzor žaloby o výživné, ktoré požaduje manželka od svojho bývalého manžela po rozvode pre seba, pretože sa stará o spoločné deti a je na neplatenej materskej dovolenke, takže nemá dostatočný príjem.

Vložené: 14.mája 2010 13:50
Zobrazené: 10683x
Stiahnuté: 814x
Zmena priezviska po rozvode
Ponúkame vám vzor oznámenia súdu o zmene priezviska po rozvode.

Vložené: 13.septembra 2010 15:34
Zobrazené: 10431x
Stiahnuté: 658x
Návrh na zbavenie rodičovských práv
Nájdite si vzor návrhu na zbavenie rodičovských práv na maloleté dieťa po rozvode manželov v prípade, že rodič sa nestará, nezaujíma a ani neprispieva na svoje dieťa.

Vložené: 26.júla 2010 14:52
Zobrazené: 10230x
Stiahnuté: 498x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa