Prihlásenie pohľadávky po poručiteľovi

Alternatívny názov: Domáhanie sa pohľadávky po smrti dlžníka

Popis: Nájdite si vzor prihlásenia pohľadávky po poručiteľovi, v prípade jeho smrti, ktoré sa bude ďalej pojednávať u notára v rámci dedičského konania

vložené 19.marca 2010 11:14 | zobrazené: 14 096x | stiahnuté: 667x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Prihlásenie pohľadávky po poručiteľovi u notára v dedičskom konaní

Vážený pán notár
JUDr. Ján Vážny

Nábrežná 25
841 01 Bratislava

Prihlásenie pohľadávky po poručiteľovi

Konanie o dedičstve po Miroslavovi Peknom, naposledy bytom Prievozská 12, 852 02 Bratislava, ktorý zomrel 12.02.2010 v Bratislave.

Okresný súd v Bratislave I. ma informoval, že Vás poveril ako súdneho komisára vykonaním úkonov v konaní o dedičstve po mojom vyššie uvedenom susedovi.

Chcel by som Vás preto informovať o pôžičke, ktorú som pánovi Miroslavovi Peknému požičal dňa 05.02.2009. Na pôžičku sme spísali aj dohodu, kópiu ktorej prikladám. Pôžička bola vystavená na sumu 3 000,- Eur. Pán Miroslav Pekný sa v dohode zaviazal, splatiť sumu najneskôr do dvoch rokov odo dňa zapožičania, t. j. do 05.02.2011.

Prosím, aby moja pohľadávka voči pánovi Miroslavovi Peknému bola zaradená do pasív dedičstva a zároveň prosím, aby mi bolo oznámené, kto sú dedičmi, a ktorý z nich bude povinný mi dlh po pozostalom zaplatiť.

V Bratislave dňa 10.03.2010

Radovan Veselý
Krátka 58
842 02 Bratislava
r.č. 123456/7890

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Prihlásenie pohľadávky po poručiteľovi u notára v dedičskom konaní
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 078 964

Dnes: 3 186

Počet zobrazených vzorov: 19 529 515

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 683