Zmluva o pôžičke so zriadením záložného práva

Alternatívny názov: Dohoda o pôžičke peňazí s poskytnutím zálohy od dlžníka

Popis: Vyberte si vzor zmluvy o pôžičke, v ktorej poskytnete niekomu peniaze a ako zálohu žiadate od dlžníka predmet istej hodnoty.

vložené: 16.marca 2010 15:03
zobrazené: 44253

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Účastníci:
Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Miroslav Pekný
Prievozská 12
821 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Zmluva o pôžičke so zriadením záložného práva

Čl. 1

1.1
Dňom podpisu tejto zmluvy požičal Ján Vážny Miroslavovi Peknému čiastku 2 000,-- EUR
(slovom dvetisíc Eur).

Čl. 2

2.1
Miroslav Pekný podpisom potvrdzuje prevzatie čiastky 2 000,-- EUR a zaväzuje sa túto čiastku vrátiť Jánovi Vážnemu do 10.03.2011.

Čl. 3

3.1
K zaisteniu pohľadávky Jána Vážneho na vrátenie peňazí, zapožičaných podľa tejto zmluvy, odovzdal pri jej podpise Miroslav Pekný Jánovi Vážnemu ako zálohu automobil Tov. Zn. Škoda, tip Fabia Combi, RZ:123 4567, VIN: AB12345678900, farby bielej, v hodnote 8 000,-- EUR. Ján Vážny podpisom tejto zmluvy prevzatie uvedenej zálohy potvrdzuje.

Čl. 4

4.1
Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 10. 03. 2010

Ján Vážny
veriteľ
Miroslav Pekný
dlžník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Požičiavate niekomu peniaze? Bohužiaľ, aj keď ide o člena rodiny či známeho, je lepšie, aby všetky detaily dohody obsahovala zmluva o pôžičke. Dnes je tiež bežnou súčasťou dohôd zmluva o pôžičke so zriadením záložného práva. Spisuje sa v prípade, ak veriteľ, ktorý niekomu požičiava peniaze, si ako zálohu od dlžníka vypýta predmet istej hodnoty. Zmluva o pôžičke so zriadením záložného práva musí obsahovať isté potrebné informácie, aby veriteľovi zaručila návrat financií. Ak teda niekomu požičiavate peniaze, zmluva o pôžičke so zriadením záložného práva je na mieste.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa