Zmluva o pôžičke so zriadením záložného práva

Alternatívny názov: Dohoda o pôžičke peňazí s poskytnutím zálohy od dlžníka

Popis: Vyberte si vzor zmluvy o pôžičke, v ktorej poskytnete niekomu peniaze a ako zálohu žiadate od dlžníka predmet istej hodnoty.

vložené 16.marca 2010 15:03 | zobrazené: 44 040x | stiahnuté: 5 812x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o pôžičke so zriadením záložného práva

Účastníci:

Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Miroslav Pekný
Prievozská 12
821 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

Zmluva o pôžičke so zriadením záložného práva

Čl. 1

1.1

Dňom podpisu tejto zmluvy požičal Ján Vážny Miroslavovi Peknému čiastku 2 000,-- EUR
(slovom dvetisíc Eur).

Čl. 2

2.1

Miroslav Pekný podpisom potvrdzuje prevzatie čiastky 2 000,-- EUR a zaväzuje sa túto čiastku vrátiť Jánovi Vážnemu do 10.03.2011.

Čl. 3

3.1

K zaisteniu pohľadávky Jána Vážneho na vrátenie peňazí, zapožičaných podľa tejto zmluvy, odovzdal pri jej podpise Miroslav Pekný Jánovi Vážnemu ako zálohu automobil Tov. Zn. Škoda, tip Fabia Combi, RZ:123 4567, VIN: AB12345678900, farby bielej, v hodnote 8 000,-- EUR. Ján Vážny podpisom tejto zmluvy prevzatie uvedenej zálohy potvrdzuje.

Čl. 4

4.1

Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 10. 03. 2010

Ján Vážny
veriteľ

Miroslav Pekný
dlžník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o pôžičke so zriadením záložného práva
Hore

Požičiavate niekomu peniaze? Bohužiaľ, aj keď ide o člena rodiny či známeho, je lepšie, aby všetky detaily dohody obsahovala zmluva o pôžičke. Dnes je tiež bežnou súčasťou dohôd zmluva o pôžičke so zriadením záložného práva. Spisuje sa v prípade, ak veriteľ, ktorý niekomu požičiava peniaze, si ako zálohu od dlžníka vypýta predmet istej hodnoty. Zmluva o pôžičke so zriadením záložného práva musí obsahovať isté potrebné informácie, aby veriteľovi zaručila návrat financií. Ak teda niekomu požičiavate peniaze, zmluva o pôžičke so zriadením záložného práva je na mieste.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 972 877

Dnes: 96

Počet zobrazených vzorov: 19 459 473

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 503