Žiadosť o prijatie do zamestnania

Alternatívny názov: Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Popis: Vyberte si vzor žiadosti, ktorú podáva uchádzač o prácu svojmu možnému zamestnávateľovi, kde prejavuje svoj záujem o prijatie do zamestnania.

vložené: 23.júna 2010 14:18
zobrazené: 776495

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC, a.s.
p. Ing. Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123456789

Ing. Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890
Tel.č.: 02/1234 567
Mobil: 0900 123 456
e-mail: vazny@aaaa.sk

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Vážený pán Ing. Pekný,

na základe Vášho inzerátu uverejneného v denníku Pravda dňa 10.07.2013 sa uchádzam o pracovnú pozíciu referenta pre medzinárodný obchod.

Ponuka voľného pracovného miesta vo Vašej spoločnosti ma oslovila.
Aktívne ovládam dva cudzie jazyky slovom aj písmom, a to anglický a nemecký jazyk. Zároveň ovládam prácu na Internete a bežne používané programy v balíku MS Office.
Medzi moje prednosti patrí zodpovednosť, precíznosť, komunikatívnosť a flexibilita.

Rád prijmem pozvanie na osobný pohovor vo Vami určenom termíne.

Za posúdenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

Ján Vážny
vlastnoručný podpis

Prílohy:
Životopis
Motivačný list
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti ABC a.s.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný po dobu 6 mesiacov, podľa § 20 ods. 3 citovaného zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Ak ste si našli vhodnú ponuku práce a mali by ste o ňu záujem, je potrebné spolu so životopisom zaslať budúcemu možnému zamestnávateľovi aj žiadosť o prijatie do zamestnania. Ide o list, v ktorom vyjadrujete svoj záujem o danú pozíciu a zároveň len stručne vyzdvihnete svoje najväčšie kvality, pre ktoré by si Vás mali vybrať. Žiadosť väčšinou končí s vyslovením záujmu uchádzača prísť na osobný pohovor a súhlasom s použitím osobných údajov podľa zákona.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa