Žiadosť o vrátenie požičaných peňazí

Alternatívny názov: Požiadavka veriteľa na vrátenie peňazí

Popis: Nájdite si vzor žiadosti, ktorú zasiela veriteľ dlžníkovi, pretože mu požičal peniaze a dlžník mu ich v stanovenej lehote nevrátil.

vložené 15.júna 2010 12:00 | zobrazené: 38 970x | stiahnuté: 2 550x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o vrátenie požičaných peňazí

Veriteľ:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Dlžník:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

Žiadosť o vrátenie požičaných peňazí

1.

Dňa 10.02.2009 som s Vami uzatvoril zmluvu o pôžičke, na základe ktorej som Vám požičal sumu 10 000,- EUR na rekonštrukciu bytu.

2.

Sumu ste sa v zmluve zaviazali splatiť do jedného roka od uvedeného dátumu, t. zn. do 10.04.2010.

3.

Do dnešného dňa ste mi však požičanú sumu peňazí nevrátili, ani žiadnu časť z nej.

4.

Žiadam Vás preto o vrátenie požičaných peňazí najneskôr do 30.júna 2010, alebo o zaslanie návrhu na splátkový kalendár, inak budem musieť vzniknutú situáciu riešiť podaním žaloby na príslušný súd.

V Bratislave, dňa 13.06.2010

Ján Vážny
veriteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o vrátenie požičaných peňazí
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 972 992

Dnes: 211

Počet zobrazených vzorov: 19 459 536

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 503