Žiadosť o vrátenie požičaných peňazí

Alternatívny názov: Požiadavka veriteľa na vrátenie peňazí

Popis: Nájdite si vzor žiadosti, ktorú zasiela veriteľ dlžníkovi, pretože mu požičal peniaze a dlžník mu ich v stanovenej lehote nevrátil.

vložené: 15.júna 2010 12:00
zobrazené: 39538

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Veriteľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Dlžník:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žiadosť o vrátenie požičaných peňazí

1.
Dňa 10.02.2009 som s Vami uzatvoril zmluvu o pôžičke, na základe ktorej som Vám požičal sumu 10 000,- EUR na rekonštrukciu bytu.

2.
Sumu ste sa v zmluve zaviazali splatiť do jedného roka od uvedeného dátumu, t. zn. do 10.04.2010.

3.
Do dnešného dňa ste mi však požičanú sumu peňazí nevrátili, ani žiadnu časť z nej.

4.
Žiadam Vás preto o vrátenie požičaných peňazí najneskôr do 30.júna 2010, alebo o zaslanie návrhu na splátkový kalendár, inak budem musieť vzniknutú situáciu riešiť podaním žaloby na príslušný súd.

V Bratislave, dňa 13.06.2010

Ján Vážny
veriteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa