Vyberte si vzor zmluvy, kde dlžník písomne potvrdzuje, že od veriteľa prijal a prevzal dohodnutú peňažnú sumu a za dohodnutých podmienok mu ju vráti.
Vložené: 16.júna 2010 13:38
Zobrazené: 150 593 x
Stiahnuté: 9 429 x
Dohoda o uznaní dlhu medzi dlžníkom a veriteľom, uznanie záväzku.
Vložené: 12.marca 2010 09:17
Zobrazené: 84 218 x
Stiahnuté: 8 557 x
Ponúkame vzor zmluvy o prevzatí záväzku, kde nový dlžník preberá na seba dlh pôvodného dlžníka a ten ho musí uhradiť za dohodnutých podmienok veriteľovi.
Vložené: 15.marca 2010 13:04
Zobrazené: 30 259 x
Stiahnuté: 2 924 x
Ponúkame vzor zmluvy o pôžičke, kde veriteľ poskytne peniaze záložcom a tí ručia nehnuteľnosťou. Záložná zmluva.
Vložené: 15.marca 2010 13:50
Zobrazené: 21 831 x
Stiahnuté: 2 610 x
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým a jej vzor pre prípad, že sa dlžníkovi nahrádza záväzok iným za presne stanovených podmienok.
Vložené: 15.marca 2010 14:39
Zobrazené: 17 004 x
Stiahnuté: 1 472 x
Vyberte si vzor žiadosti na určenie termínu k notárskemu zápisu o osvedčení napr. o zaplatení dlhu
Vložené: 15.marca 2010 15:25
Zobrazené: 9 658 x
Stiahnuté: 719 x
Stiahnite si vzor žiadosti na potvrdenie, v ktorom vám notár potvrdí, že ste mu dali istú sumu peňazí na úschovu za určitým účelom, čo vyplýva z notárskej zápisnice.
Vložené: 15.marca 2010 15:07
Zobrazené: 8 407 x
Stiahnuté: 678 x