Zmluva o prevzatí peňazí

Alternatívny názov: Prevzatie peňazí na základe písomnej dohody

Popis: Vyberte si vzor zmluvy, kde dlžník písomne potvrdzuje, že od veriteľa prijal a prevzal dohodnutú peňažnú sumu a za dohodnutých podmienok mu ju vráti.

vložené 16.júna 2010 13:38 | zobrazené: 149 006x | stiahnuté: 9 415x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o prevzatí peňazí

Zmluva o prevzatí peňazí

Veriteľ:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

a

Dlžník:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

uzatvárajú
Zmluvu o prevzatí peňazí

1.

Predmet zmluvy, t. j. peniaze vo výške 1 000,- EUR (slovom jedentisíc EUR), veriteľ Ján Vážny, poskytol dlžníkovi Miroslavovi Peknému v uvedenej výške a mene v hotovosti pri podpise tejto zmluvy o prevzatí peňazí na základe zmluve o pôžičke podpísanej medzi účastníkmi dňa 15.05.2010.

2.

Dlžník Miroslav Pekný svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie finančnej pôžičky v sume 1 000,- EUR (slovom jedentisíc EUR) v hotovosti za podmienok stanovených v zmluve o pôžičke a súčasne sa dlžník zaväzuje požičanú sumu osobne vrátiť do rúk veriteľa do 31.08.2010 podľa podmienok dohodnutých v zmluve o pôžičke.

3.

Veriteľ Ján Vážny svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje odovzdanie finančnej pôžičky v sume 1 000,- EUR (slovom jedentisíc EUR) v hotovosti dlžníkovi.

V Bratislave, dňa 10.06.2010

Ján Vážny
veriteľ

Miroslav Pekný
dlžník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o prevzatí peňazí
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 093 581

Dnes: 1 549

Počet zobrazených vzorov: 19 539 629

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 707