Žiadosť o ukončenie zmluvy DIGI TV

Alternatívny názov: Požiadavka o zrušenie zmluvy o pripojení

Popis: Nájdite si vzor žiadosti o ukončenie zmluvy o pripojení a poskytovaní služieb DIGI TV z dôvodu uplynutia ročnej viazanosti.

vložené: 13.augusta 2010 14:12
zobrazené: 207828

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Einsteinova 21
Bratislava 851 01

Ž I A D O S Ť
o ukončenie zmluvy DIGI TV

Hore uvedený, Ján Vážny, Vás týmto žiadam o ukončenie zmluvy č. 1234/2009 o pripojení a poskytovaní služieb DIGI TV od 15.08.2010, z dôvodu uplynutia ročnej viazanosti.

Číslo zmluvy: 1234/2009

V Bratislave dňa 01.08.2010

S pozdravom

Ján Vážny
žiadateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa