Motivačný list

Alternatívny názov: Žiadosť o prijatie do zamestnania

Popis: Zaujímate sa o novú pracovnú pozíciu? Zašlite svojmu potenciálnemu zamestnávateľovi dobre napísaný motivačný list.

vložené: 4.novembra 2010 11:43
zobrazené: 178348

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ing. Ján Vážny, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

ABC a.s.
Ing. Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava

Bratislava 25.10.2010

Motivačný list

Na základe inzerátu, uverejneného dňa 10. 10. 2010 na stránke www.abc.sk, by som Vás chcel požiadať o prijatie do zamestnania. Zaujímam sa o pozíciu „Vedúci pracovného tímu“.

Z predchádzajúceho pracovného života mám skúsenosti s prácou s ľuďmi - organizáciou práce, identifikáciou vzdelávacích potrieb, motiváciou ako i koučingom zamestnancov. Ovládam strojopis a prácu s PC - Word, Excel, Internet, Outlook, PowerPoint. Plynule hovorím po anglicky a nemecky.

Medzi moje osobnostné vlastnosti patrí komunikatívnosť, zodpovednosť, cieľavedomosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu, a preto verím, že by som pre Vašu spoločnosť bol prínosom.

Ak Vás moja žiadosť o zamestnanie oslovila, rad Vám doplním ďalšie potrebné informácie o sebe na základe osobného pohovoru. V prílohe listu Vám zároveň zasielam svoj životopis.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

vlastnoručný podpis
Ing. Ján Vážny

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti ABC, a. s.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Hľadáte si nové zamestnanie a neviete ako na to? Základom každej spolupráce je dobre napísaný motivačný list. Pozrite si nami ponúkaný vzor a napíšte svoj vlastný motivačný list, v ktorom sa potenciálnemu zamestnávateľovi predstavíte. Motivačný list, ako už prezrádza jeho názov, má motivovať prijímajúcu spoločnosť k tomu, aby Vás zamestnala. Preto je potrebné, aby Vami napísaný motivačný list bol po obsahovej aj formálnej stránke dostatočne informačne obsiahly, zato však prehľadný a jasný.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa