Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

Alternatívny názov: Výpoveď z pracovného pomeru dohodou

Popis: Ponúkame vzor žiadosti o rozviazanie pracovného pomeru dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom zo strany zamestnanca s uvedením dôvodu. Výpoveď zo zamestnania dohodou.

vložené: 29.júla 2010 14:53
zobrazené: 150007

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12345678

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

Na základe pracovnej zmluvy pracujem v akciovej spoločnosti ABC ako obchodný referent.

Žiadam o rozviazanie pracovného pomeru ku dňu 30.09.2010 z dôvodu zmeny trvalého bydliska.

V Bratislave, dňa 20.07.2010

Ján Vážny
žiadateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
V rámci pracovno-právnych vzťahov vznikajú rozličné situácie, ktoré v niektorých prípadoch rieši aj žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou. V prípade, že neviete ako spísať žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru napríklad z dôvodu zmeny trvalého bydliska, pozrite si náš vzor. Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou je jednou zo základných právnych dokumentov, ktoré Vám pomôžu aj v mnohých ďalších, zato podobných prípadoch pracovno-právnej povahy.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa