Ako spísať a podať žiadosť?

Alternatívny názov: Podanie žiadosti - vzor žiadosti

Popis: Ponúkame návod, ako napísať a podať žiadosť. Jednoduchý a praktický vzor, ktorý obsahuje všetky potrebné náležitosti.

vložené: 21.mája 2010 13:31
zobrazené: 104960

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Podanie žiadosti

Tu napíšte meno, priezvisko/názov úradu a adresu adresáta:

Daňový úrad Bratislava I.
Radlinského 37
817 89 Bratislava

Tu vypíšte Vaše identifikačné údaje:

Žiadateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
DIČ: SK12345678
Tu napíšte o čo žiadate, napr.:

Žiadosť o zmenu termínu na podanie daňového priznania

V prvej vete napíšte vysvetlenie z akých dôvodov žiadate a čo žiadate, prípadne uveďte dôvody Vašej žiadosti (vyjadrenie lekára, kópiu letenky a iné), napr.:

Týmto Vás žiadam o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania na daň z príjmu právnických osôb za rok 2009 z dôvodu môjho pobytu v nemocnici. V prílohe prikladám kópiu lekárskej správy o hospitalizácii vo Fakultnej nemocnici v Bratislave.

Do druhej vety napíšte, od kedy žiadate, aby Vaša žiadosť nadobudla platnosť a prípadne miesto predloženia, napr.:

Z nemocnice by som mal byť prepustený najneskôr začiatkom júla, preto žiadam o predĺženie lehoty do 30. júla 2010.

Tu napíšte miesto a dátum spísania žiadosti, napr.:

V Bratislave, dňa 15.05.2010

Tu sa podpíšte:

Ján Vážny
žiadateľ

Pokiaľ budete dokladať kópie, tak tu napíšte dôkaz a názov priložených dokumentov, napr.:

Dôkaz:
Potvrdenie o hospitalizácii z Fakultnej nemocnice v Bratislave.
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa