Ako spísať a podať žiadosť?

Alternatívny názov: Podanie žiadosti - vzor žiadosti

Popis: Ponúkame návod, ako napísať a podať žiadosť. Jednoduchý a praktický vzor, ktorý obsahuje všetky potrebné náležitosti.

vložené 21.mája 2010 13:31 | zobrazené: 103 861x | stiahnuté: 4 002x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ako spísať a podať žiadosť?

Podanie žiadosti

Tu napíšte meno, priezvisko/názov úradu a adresu adresáta:

Daňový úrad Bratislava I.
Radlinského 37
817 89 Bratislava

Tu vypíšte Vaše identifikačné údaje:

Žiadateľ:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
DIČ: SK12345678

Tu napíšte o čo žiadate, napr.:

Žiadosť o zmenu termínu na podanie daňového priznania

V prvej vete napíšte vysvetlenie z akých dôvodov žiadate a čo žiadate, prípadne uveďte dôvody Vašej žiadosti (vyjadrenie lekára, kópiu letenky a iné), napr.:

Týmto Vás žiadam o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania na daň z príjmu právnických osôb za rok 2009 z dôvodu môjho pobytu v nemocnici. V prílohe prikladám kópiu lekárskej správy o hospitalizácii vo Fakultnej nemocnici v Bratislave.

Do druhej vety napíšte, od kedy žiadate, aby Vaša žiadosť nadobudla platnosť a prípadne miesto predloženia, napr.:

Z nemocnice by som mal byť prepustený najneskôr začiatkom júla, preto žiadam o predĺženie lehoty do 30. júla 2010.

Tu napíšte miesto a dátum spísania žiadosti, napr.:

V Bratislave, dňa 15.05.2010

Tu sa podpíšte:

Ján Vážny
žiadateľ

Pokiaľ budete dokladať kópie, tak tu napíšte dôkaz a názov priložených dokumentov, napr.:

Dôkaz:

Potvrdenie o hospitalizácii z Fakultnej nemocnice v Bratislave.

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Ako spísať a podať žiadosť?
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 233 366

Dnes: 3 729

Počet zobrazených vzorov: 19 609 641

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 870