Upomienka

Alternatívny názov: Upozornenie na neuhradenie faktúry

Popis: Nájdite si vzor upomienky, ktorou veriteľ upozorňuje dlžníka na neuhradenú faktúru, ktorá je už po dátume splatnosti a žiada si jej uhradenie.

vložené: 6.augusta 2010 14:09
zobrazené: 99938

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Veriteľ:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12345678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný
Dlžník:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Upomienka

Vážený pán Vážny,

chceli by sme Vás upozorniť, že ste doposiaľ neuhradili našu faktúru č. 1234/2010 zo dňa 01.07.2010 splatnú do 15.07.2010 vo výške 125,- EUR.

Týmto Vás žiadame o čo najskoršie uhradenie vyššie uvedenej faktúry.

V Bratislave, dňa 05.08.2010

Ing. Miroslav Pekný
ABC a.s.
veriteľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa