Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou

Alternatívny názov: Výpoveď zamestnanca

Popis: Vyberte si vzor oznámenia o výpovedi zo strany zamestnanca v prípade, že zamestnávateľ nereagoval na žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

vložené 31.augusta 2010 14:42 | zobrazené: 173 965x | stiahnuté: 19 083x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou

Od 1.9.1995 pracujem v akciovej spoločnosti na základe pracovnej zmluvy ako strážnik.

Svojho zamestnávateľa som požiadal o rozviazanie pracovného pomeru dohodou ku dňu 31.07.2010 v súvislosti so zmenou trvalého bydliska.

Vzhľadom na fakt, že som do dnešného dňa nedostal žiadnu odpoveď, nemám inú možnosť ako rozviazať tento pracovný pomer výpoveďou.

Pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je dvojmesačná, teda dňom 30.09.2010.

V Bratislave dňa 20.08.2010

Ján Vážny
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou
Hore

V prípade, že zamestnanec požiadal o rozviazanie pracovného pomeru dohodou, no zamestnávateľ na túto jeho žiadosť nereagoval, je možné požiadať o rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou. Na tento účel slúži nami ponúkaný vzor Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou, často označované jednoducho aj ako Výpoveď zamestnanca. Pracovný pomer je možné rozviazať zo strany zamestnanca z viacerých dôvodov, pričom vzor, ktorý vám ponúkame je možné ľubovoľne upravovať podľa potreby a konkrétnej situácie zamestnanca.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 972 907

Dnes: 126

Počet zobrazených vzorov: 19 459 487

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 503