Výpoveď poistnej zmluvy o životnom poistení

Alternatívny názov: Žiadosť o ukončenie životného poistenia

Popis: Vyberte si vzor výpovede o životnom poistení, ktoré vypovedáte podľa § 800 Občianskeho zákonníka.

vložené: 14.júna 2010 09:35
zobrazené: 104268

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Kooperativa poisťovňa, a.s.
Štefanovičová 4
816 23 Bratislava

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Výpoveď poistnej zmluvy o životnom poistení č. 123/01

Na základe ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka Váš žiadam o výpoveď poistenej zmluvy o životnom poistení číslo 123/01 ku dňu 31.07.2010.

V Bratislave, dňa 15.06.2010


Ján Vážny
poistník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa