Žiadosť o splátkový kalendár

Alternatívny názov: Žiadosť o platbu za tovar formou splátok

Popis: Nájdite si vzor žiadosti o splátkový kalendár, kde kupujúci je momentálne vo finančnej kríze a požaduje, aby mohol za tovar zaplatiť formou splátok za presne stanovených podmienok.

vložené: 29.júna 2010 13:05
zobrazené: 167900

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.,
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123456789
Zastúpená Jurajom Nemcom

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žiadosť o splátkový kalendár

Vážený pán Nemec,

Dňa 15.06.2010 som u Vás v predajni zakúpil plazmový televízor zn. SONY v hodnote 700,- EUR so zmluvnou podmienok, že faktúru uhradím do 14 dní na Vami zadaný bankový účet.

Bohužiaľ tak teraz nemôžem urobiť, pretože sa mi naskytol vážny finančný problém, ktorý musím bez akéhokoľvek odkladu riešiť. Keďže mám však o uvedený televízor veľký záujem, chcel by som Vás požiadať o splátkový kalendár.

Splátky by som uhradil vždy do 15. nasledujúceho v mesiaci. Prikladám môj návrh splátok:

1. splátka uhradená do 15.7.2010 čiastkou 200,- EUR
2. splátka uhradená do 15.8.2010 čiastkou 200,- EUR
3. splátka uhradená do 15.9.2010 čiastkou 200,-EUR
4. splátka uhradená do 15.10.2010 čiastkou 100,- EUR.


Splátky by som zasielal na Vami udaný bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, č.ú.: 123456/789 vo vyššie vypísaných termínoch.

Pokiaľ by sa akýmkoľvek dôvodom platba oneskorila mojou vinou, máte nárok od splátkového kalendára ustúpiť s nárokom doplatenia celej chýbajúcej čiastky, alebo požadovať vrátenie tovaru.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred veľmi ďakujem.

Ján Vážny
kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Spísali ste s predávajúcim kúpnu zmluvu na tovar a dohodli ste sa na úhrade faktúry do istého dátumu? Zistili ste, že momentálne dané finančné prostriedky nemáte alebo sa Vám náhle vyskytla situácia, že ste o tieto finančné prostriedky prišli? Napriek tomu si však zakúpený tovar chcete nechať? Aj pre takúto situáciu existuje riešenie. Využite tento vzor a spíšte si žiadosť o splátkový kalendár. Uveďte v tejto žiadosti dôvody Vašej momentálnej finančnej krízy a požiadajte o splatenie dlhu formou pravidelných splátok za presne stanovených podmienok.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa