Žiadosť o prijatie do služobného pomeru v policajnom zbore

Alternatívny názov: Žiadosť o služobný pomer príslušníka PZ

Popis: Nájdite si vzor žiadosti o prijatie do služobného pomeru v Policajnom zbore SR, ktorú posiela uchádzač o zamestnanie spolu s potrebnými dokumentami.

vložené: 30.augusta 2010 12:59
zobrazené: 162350

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r.č. 123456/7890


Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava I
Sasinkova 23
812 13 Bratislava

Bratislava dňa 25.08.2010

Žiadosť o prijatie do služobného pomeru v policajnom zbore.

Podpísaný Ján Vážny, narodený 07.05.1983 si Vás dovoľujem požiadať o prijatie do služobného pomeru v Policajnom zbore Slovenskej Republiky.

V prílohe prikladám svoj životopis a overenú kópiu potvrdenia o ukončení a dobe štúdia.

Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

Ján Vážny
uchádzač

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa