Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Alternatívny názov: Požiadavka o nájomný byt

Popis: Ponúkame vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Obvodný úrad od žiadateľa z dôvodu majetkových pomerov jeho rodiny a detí.

vložené 6.augusta 2010 15:42 | zobrazené: 111 196x | stiahnuté: 6 163x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii Najsťahovanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu.

Ján Vážny, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r.č. 123456/7890

Obvodný úrad Bratislava
Staromestská 6
814 40 Bratislava

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Dolupodpísaný
Dátum a miesto narodenia:
Rodinný stav:
Štátna príslušnosť:
Trvalý pobyt:

Telefónne č.

Ján Vážny
11.02.1975, Bratislava

ženatý
SR
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
123456789

žiadam o pridelenie nájomného bytu – 3 izbového.

Manželka:
Dátum a miesto narodenia:
Rodinný stav:
Štátna príslušnosť:
Trvalý pobyt:

Mária Vážna, rodená Nemcová
18.06.1978, Bratislava

vydatá
SR
Nábrežná 14
841 01 Bratislava

Deti:

Dávid Vážny, nar. 25.02.2007, Bratislava
Lucia Vážna, nar. 14.12.2009, Bratislava

V Bratislave, dňa 01.08.2010

Ján Vážny
žiadateľ

K žiadosti prikladám:

1/ čestné vyhlásenia o našich majetkových pomeroch (z ktorých je zrejmý vlastnícky alebo
nájomný vzťah k bytu),
2/ potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere
3/ doklad o výške mesačných príjmov všetkých osôb uvedených v žiadosti (okrem
nezaopatrených detí) za predchádzajúci kalendárny rok

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu.
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 097 285

Dnes: 1 762

Počet zobrazených vzorov: 19 541 623

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 709