Návrh na rozvod bezdetného manželstva

Alternatívny názov: Rozvod manželstva bez detí

Popis: Vyberte si vzor návrhu na rozvod manželstva, z ktorého sa nenarodili žiadne deti a je podávaný zo strany manžela.

vložené: 10.mája 2010 13:59
zobrazené: 28694

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Navrhovateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Odporkyňa:
Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Návrh na rozvod bezdetného manželstva

Súdny poplatok vo výške 66,- EUR uhradený kolkom
D v o j m o

Čl. 1

1.1
S odporkyňou som uzatvoril manželstvo dňa 05.06.1997 na Miestnom úrade Bratislava I. v Bratislave. Obaja sme občanmi Slovenskej republiky a u oboch účastníkov ide o prvé manželstvo, z ktorého sa nám nenarodili žiadne deti. Naše posledné bydlisko bolo na Nábrežnej ulici 14, 841 01 Bratislava.

Dôkaz:
Sobášny list
Doklad o poslednom spoločnom bydlisku
Čl. 2

2.1
Naše manželstvo bolo harmonické len prvých desať rokov po jeho uzavretí. Po uvedenej dobe naše vzájomné vzťahy ochladli. Začali sme sa vzájomne ochladzovať a pred dvoma rokmi sa odporkyňa bez uvedenia dôvodu odsťahovala zo spoločného bytu. Neskôr som sa dozvedel, že býva u Miroslava Pekného, s ktorým udržiava intímny vzťah.

Dôraz:
Výsluch účastníkov
Výsluch svedka Miroslava Pekného, Prievozská 25, 852 02 Bratislava
Čl. 3

3.1
Pretože manželstvo účastníkov je vážne rozvrátené a niet žiadneho predpokladu, že by mohlo plniť svoj spoločenský účel, navrhujem, aby súd po skončení dokazovania vydal tento

r o z s u d o k

Manželstvo Jána Vážneho a Márie Vážnej, rod. Nemcovej uzavretého 05.06.1997 na Miestnom úrade Bratislava I. v Bratislave, sa rozvádza.
Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.

V Bratislave, dňa 10.05.2010

Ján Vážny
navrhovateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa