Mimosúdna dohoda o styku otca s maloletým dieťaťom

Alternatívny názov: Dohoda rodičov o starostlivosti bez pomoci súdu

Popis: Na rozhodnutie nie je potrebný vždy súd. Mimosúdna dohoda môže rovnako upraviť pravidlá starostlivosti o maloleté dieťa na základe dohody medzi rozvedenými rodičmi. Ponúkame daný vzor!

vložené: 11.augusta 2010 16:07
zobrazené: 18718

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Matka:
Mária Vážna
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 123456/7890
Otec:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Maloletá:
Jana Vážna
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 111111/1111
Mimosúdna dohoda o styku otca s maloletým dieťaťom

Čl. 1

1.1
Manželstvo medzi Jánom Vážnym a Máriou Vážnou bolo rozvedené Okresným súdom Bratislava I. v Bratislave dňa 25.02.2009.

1.2
Z uvedeného manželstva sa dňa 10.04.2003 narodila dcéra Jana Vážna. S matkou maloletej sme sa dohodli, že bude pre dcéru dobré, ak bude naďalej žiť s matkou.

1.3
Preto s matkou maloletej dcéry uzatvárame túto

d o h o d u o s t y k u o t c a s m a l o l e t o u :

Otec s maloletou môžu tráviť každú sobotu od 08:00 do 21:00 hod., a po dohode s matkou i u otca prespávať.
Vianočné sviatky a letné prázdniny sa vždy otec dohodne s matkou a dcérou. Rodičia maloletej si nebudú robiť naschvál pri plánovaní dovolenky s maloletou a vždy si výjdu v ústrety.
Otec vždy dcéru prevezme a vráti späť matke v mieste bydliska matky a dcéry.

V Bratislave, dňa 10.08.2010

Ján Vážny
otec
Mária Vážna
matka

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa