Zmena priezviska po rozvode

Alternatívny názov: Zmena priezviska

Popis: Ponúkame vám vzor oznámenia súdu o zmene priezviska po rozvode.

vložené: 13.septembra 2010 15:34
zobrazené: 10431

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Mestský úrad Bratislava 1
Hlavná 25
896 66 Bratislava

Správny poplatok vo výške 30,-EUR uhradený kolkom.

Navrhovateľka:
Jana Pekná
Letná 89, 569 66 Bratislava
r. č.: 123456/8962
Vec: Oznámenie o zmene priezviska

Sobáš s Petrom Pekným (rod. č. 888888/1234) som uzavrela dňa 28.2.1995 v Mestskom úrade Bratislava 1 a prijala som jeho priezvisko.

Dňa 12.8. 2005 bolo naše manželstvo rozvedené rozsudkom Okresného súdu v Bratislave 1 č. j. 5 C 1235/2005. Rozsudok nadobudol právnu moc 1.9.2005. Pred uzavretím manželstva s Petrom Pekným som mala priezvisko Silná, ktoré opäť prijímam.


V Bratislave, dňa 5.9.2005

................................
Jana Pekná

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa