Návrh na zbavenie rodičovských práv

Alternatívny názov: Žiadosť o pozbavenie rodičovských práv na maloleté dieťa po rozvode

Popis: Nájdite si vzor návrhu na zbavenie rodičovských práv na maloleté dieťa po rozvode manželov v prípade, že rodič sa nestará, nezaujíma a ani neprispieva na svoje dieťa.

vložené: 26.júla 2010 14:52
zobrazené: 10230

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Navrhovateľka:
Jana Vážna
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 123456/7890
Otec maloletého:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Maloletý:
Dávid Vážny
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 963852/7410
Návrh na začatie konania o zbavení rodičovskej zodpovednosti otca k maloletému

D v o j m o

Čl. 1

1.1
Dňa 01.02.2010 bolo manželstvo medzi navrhovateľkou a Jánom Vážnym rozvedené pred Okresným súdom Bratislava I v Bratislave. V priebehu manželstva sa nám narodil syn Dávid Vážny, ktorému sú 3 roky.

Čl. 2

2.1
Rozviesť som sa dala s Jánom Vážnym z dôvodu hrubého zaobchádzania so synom, manžel neprispieval na nájom, na jedlo, ani na starostlivosť o syna. Syna často bil. Dňa 02.01.2009 som bola so synom na pohotovosti kvôli tom, že mu Ján Vážny zlomil pravú ruku. Prikladám lekársku správu.

Čl. 3

3.1
Ján Vážny po rozvode nejaví žiadny záujem o syna, ani mne neprispieva žiadne peniaze na nášho syna.

3.2
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u:

Okresný súd Bratislava I zbavuje Jána Vážneho, otca Dávida Vážneho, rodičovskej zodpovednosti.

V Bratislave, dňa 20.07.2010

Jana Vážna
navrhovateľka

Dôkazy:
Rodný list maloletého Dávida Vážneho
Lekárska správa o ošetrení Dávida Vážneho
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa