Žiadosť o odpustenie súdnych poplatkov

Alternatívny názov: Odpustenie poplatkov na súde

Popis: Vyberte si vzor žiadosti, v ktorej žiadateľka požaduje odpustenie súdnych poplatkov súvisiacich s rozvodom, pretože jej manžel neprispieval na domácnosť a ona sa nachádza vo finančnej tiesni.

vložené: 26.júla 2010 15:49
zobrazené: 13530

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava
k. Sp.zn. 1A-111/111

Žiadateľka:
Mária Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žiadosť o odpustenie súdnych poplatkov

Čl. 1

1.1
Dňa 10.07.2010 sme boli s manželom Jánom vážnym rozvedení pred Okresným súdom Bratislava I v Bratislave. Návrh na rozvod som podala ja. Manžel neprispieval na svoju maloletú dcéru, ktorá sa narodila v dobe manželstva a to 01.05.2010 a neprispieval ani na rodinné poplatky, všetko som musela hradiť ja.

Čl. 2

2.1
Súdne náklady mám zaplatiť ja, ako žiadateľ o rozvod, preto
žiadam súd o úplné odpustenie od súdnych poplatkov z dôvodu mojej finančnej tiesne.

V Bratislave, dňa 20.07.2010

Mária Vážna
žiadateľka

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa