Žiadosť o rozvod manželstva v prípade plnoletých detí

Alternatívny názov: Návrh na rozvod, keď sú deti plnoleté a zárobkovo činné

Popis: Nájdite si vzor žiadosti o rozvod zo strany manželky ako žiadateľky z dôvodu podvodu manžela, v prípade ak ich dieťa je plnoleté a zárobkovo činné a nevzťahuje sa naňho právo na výživné.

vložené: 26.augusta 2010 11:37
zobrazené: 22 778 x
stiahnuté: 743 x
Responsive image