Žiadosť o povolenie zmeny priezviska pre neplnoleté dieťa

Alternatívny názov: Žiadosť o zmenu priezviska maloletého po rozvode rodičov

Popis: Vyberte si vzor žiadosti o povolenie, aby bolo neplnoletému dieťaťu po rozvode zmenené priezvisko podľa mena matky.

vložené: 29.apríla 2010 14:10
zobrazené: 22481

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Miestny úrad Bratislava - Ružinov
odbor matrika
Mýtna 21
827 05 Bratislava 257

Žiadosť o povolenie zmeny priezviska pre neplnoleté dieťa

Podľa ust. § 9, § 10 a § 11 zákona č. 300/1993 Z.z., v znení neskorších predpisov,

ž i a d a m

o povolenie zmeny priezviska neplnoletej dcéry menom Daniely Nemcovej, r. č. 123456/7890 v Bratislave, štátnej občianky SR, trvale bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, z priezviska Nemcová na priezvisko Vážna.

O d ô v o d n e n i e

Po rozvode s otcom dcéry a to Jurajom Nemcom, nar. 18.10.1956, bytom neznámym, som sa opäť vydala za Jána Vážneho, nar. 30.08.1968, trvale bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, kde bývame aj s mojou dcérou.
Pán Vážny má s dcérou výborný vzťah, lepší ako s rozvedeným. Manžel dcérku vozí do školy, na krúžky, pomáha jej s úlohami a dcéra mu sama začala hovoriť „otec“. Pán Vážny sám navrhol, aby som dcéra dala zmeniť priezvisko.
Zmenu by som chcela urobiť aj z dôvodu, že sa dcéra pýta, prečo má odlišné priezvisko ako ja a jej otec.
Biologický otec so zmenou súhlasí (písomný súhlas prikladám v prílohe)

V Bratislave, dňa 10.04.2010

Mária Vážna, roz. Nemcová
nar. 20.11. 1966 v Bratislave
r.č. 987654/3210
trvale bytom
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
štátna občianka SR

Dôkaz:
Písomný súhlas biologického otca Daniely Nemcovej
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa