Domy, chaty, chalupy Ponúkame vzory zmlúv súvisiace s domom, chatou, chalupou, pozemkom a rôzne žiadosti a sťažnosti z nich vyplývajúce

Plná moc na zastupovanie pri uzavretí kúpnej zmluvy spisovanej notárskym zápisom

Vzor plnej moci, kde splnomocniteľ poveruje splnomocnenca na zastupovanie pri uzatvorení kúpnej zmluvy notárskym zápisom pri predaji nehnuteľnosti

Vložené: 23.apríla 2010 11:12 | Zobrazené: 53519x | Stiahnuté: 2 917x Zobraziť celý vzor zmluvy

Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku a nehnuteľnosti

Vzor zmluvy, kde sa dvaja spoluvlastníci dohodnú na zrušení podielového spoluvlastníctva na pozemok a nehnuteľnosti a vysporiadanie formou rozdelenia.

Vložené: 23.apríla 2010 10:45 | Zobrazené: 46268x | Stiahnuté: 3 172x Zobraziť celý vzor zmluvy

Preberací protokol k novostavbe

Vyberte si vzor preberacieho protokolu k novostavbe, kde sa obe strany, kupujúci aj predávajúci, oboznámia so stavom predmetu a tento predávajúci odovzdáva a kupujúci preberá na základe kúpnej zmluvy.

Vložené: 8.júla 2010 09:09 | Zobrazené: 38727x | Stiahnuté: 3 289x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o zrušenie podielového spoluvlastníctva

Vyberte si vzor žaloby, kde má súd rozhodnúť, že spoločnú nehnuteľnosť dostane do vlastníctva jeden zo spoluvlastníkov s tým, že druhého vyplatí a tým sa zruší podielové spoluvlastníctvo.

Vložené: 23.apríla 2010 12:36 | Zobrazené: 20646x | Stiahnuté: 1 227x Zobraziť celý vzor zmluvy

Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti

Ponúkame vzor zmluvy o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníka, v ktorej sa ruší podiel jedného zo spoluvlastníctva a zároveň mu tento podiel bude vyplatený od druhého spoluvlastníka nehnuteľnosti.

Vložené: 28.júla 2010 08:52 | Zobrazené: 18359x | Stiahnuté: 1 046x Zobraziť celý vzor zmluvy

Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

Vlastníte nehnuteľnosť, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve a chcete ho zrušiť? Využite vzor návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva dvoch majiteľov.

Vložené: 24.apríla 2015 11:32 | Zobrazené: 14738x | Stiahnuté: 25x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o odstránenie neoprávnenej stavby

Vyberte si vzor žaloby, ktorú podáva žalobca na súd a žiada, aby nájomca odstránil stavbu z jeho pozemku, na ktoré nemá ani stavebné povolenie, ani jeho súhlas.

Vložené: 23.apríla 2010 14:40 | Zobrazené: 8308x | Stiahnuté: 518x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žiadosť o vydanie rovnopisu z notárskej zápisnice

Nájdite si vzor žiadosti, ktorou žiadate notára, aby Vám vydal rovnopis z notárskej zápisnice spísanej pri predaji nehnuteľnosti.

Vložené: 23.apríla 2010 13:04 | Zobrazené: 6760x | Stiahnuté: 410x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o umožnenie vstupu na susedný pozemok

Nájdite si vzor žaloby, kde žalobca požaduje od žalovaného, aby mu umožnil vstup na jeho pozemok z dôvodu opravy steny svojho domu

Vložené: 26.apríla 2010 09:15 | Zobrazené: 6550x | Stiahnuté: 461x Zobraziť celý vzor zmluvy

Rozhodnutie súdu o užívaní spoločnej veci

Ponúkame vzor žaloby podanej na súd, kde žalobca požadauje, aby sa daná spoločná nehnuteľnosť užívala rovnakým dielom.

Vložené: 23.apríla 2010 11:53 | Zobrazené: 4986x | Stiahnuté: 441x Zobraziť celý vzor zmluvy
1 | 2

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 099 674

Dnes: 1 252

Počet zobrazených vzorov: 19 543 136

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 709