Plná moc na zastupovanie pri uzavretí kúpnej zmluvy spisovanej notárskym zápisom

Vzor plnej moci, kde splnomocniteľ poveruje splnomocnenca na zastupovanie pri uzatvorení kúpnej zmluvy notárskym zápisom pri predaji nehnuteľnosti

Vložené: 23.apríla 2010 11:12
Zobrazené: 53818x
Stiahnuté: 2917x

Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku a nehnuteľnosti

Vzor zmluvy, kde sa dvaja spoluvlastníci dohodnú na zrušení podielového spoluvlastníctva na pozemok a nehnuteľnosti a vysporiadanie formou rozdelenia.

Vložené: 23.apríla 2010 10:45
Zobrazené: 46594x
Stiahnuté: 3172x

Preberací protokol k novostavbe

Vyberte si vzor preberacieho protokolu k novostavbe, kde sa obe strany, kupujúci aj predávajúci, oboznámia so stavom predmetu a tento predávajúci odovzdáva a kupujúci preberá na základe kúpnej zmluvy.

Vložené: 8.júla 2010 09:09
Zobrazené: 38948x
Stiahnuté: 3289x

Žaloba o zrušenie podielového spoluvlastníctva

Vyberte si vzor žaloby, kde má súd rozhodnúť, že spoločnú nehnuteľnosť dostane do vlastníctva jeden zo spoluvlastníkov s tým, že druhého vyplatí a tým sa zruší podielové spoluvlastníctvo.

Vložené: 23.apríla 2010 12:36
Zobrazené: 20921x
Stiahnuté: 1227x

Zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti

Ponúkame vzor zmluvy o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníka, v ktorej sa ruší podiel jedného zo spoluvlastníctva a zároveň mu tento podiel bude vyplatený od druhého spoluvlastníka nehnuteľnosti.

Vložené: 28.júla 2010 08:52
Zobrazené: 18520x
Stiahnuté: 1047x

Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

Vlastníte nehnuteľnosť, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve a chcete ho zrušiť? Využite vzor návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva dvoch majiteľov.

Vložené: 24.apríla 2015 11:32
Zobrazené: 14950x
Stiahnuté: 25x

Žaloba o odstránenie neoprávnenej stavby

Vyberte si vzor žaloby, ktorú podáva žalobca na súd a žiada, aby nájomca odstránil stavbu z jeho pozemku, na ktoré nemá ani stavebné povolenie, ani jeho súhlas.

Vložené: 23.apríla 2010 14:40
Zobrazené: 8446x
Stiahnuté: 518x

Žiadosť o vydanie rovnopisu z notárskej zápisnice

Nájdite si vzor žiadosti, ktorou žiadate notára, aby Vám vydal rovnopis z notárskej zápisnice spísanej pri predaji nehnuteľnosti.

Vložené: 23.apríla 2010 13:04
Zobrazené: 6890x
Stiahnuté: 410x

Žaloba o umožnenie vstupu na susedný pozemok

Nájdite si vzor žaloby, kde žalobca požaduje od žalovaného, aby mu umožnil vstup na jeho pozemok z dôvodu opravy steny svojho domu

Vložené: 26.apríla 2010 09:15
Zobrazené: 6656x
Stiahnuté: 461x

Rozhodnutie súdu o užívaní spoločnej veci

Ponúkame vzor žaloby podanej na súd, kde žalobca požadauje, aby sa daná spoločná nehnuteľnosť užívala rovnakým dielom.

Vložené: 23.apríla 2010 11:53
Zobrazené: 5099x
Stiahnuté: 441x

Žaloba o prikázanie stavby do vlastníctva majiteľa pozemku

Ponúkame vzor žaloby z dôvodu, že žalovaný ako nájomca postavil na pozemku stavbu bez súhlasu, ktorú žalobca ako majiteľ požaduje prikázať za náhradu do svojho vlastníctva.

Vložené: 26.apríla 2010 11:08
Zobrazené: 4004x
Stiahnuté: 393x

Žaloba o úpravu užívania spoločnej veci

Vyberte si vzor žaloby, ktorou žalobca požaduje úpravu užívania spoločnej veci formou ukončenia užívania z dôvodu, že sú medzi spoluvlastníkmi nezhody.

Vložené: 26.apríla 2010 10:06
Zobrazené: 3861x
Stiahnuté: 386x

Žaloba o oprávnenie vykonať údržbu spoločnej veci

Nájdite si vzor žaloby, ktorú podáva žalobca na spoluvlastníka z dôvodu, že ten odmieta povoliť opravu spoločnej nehnuteľnosti, ktorá je nutná.

Vložené: 23.apríla 2010 13:39
Zobrazené: 2820x
Stiahnuté: 318x
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa