Rozhodnutie súdu o užívaní spoločnej veci

Alternatívny názov: Žaloba na súd, aby rozhodol u užívaní spoločnej nehnuteľnosti rovnakým dielom

Popis: Ponúkame vzor žaloby podanej na súd, kde žalobca požadauje, aby sa daná spoločná nehnuteľnosť užívala rovnakým dielom.

vložené 23.apríla 2010 11:53 | zobrazené: 4 689x | stiahnuté: 441x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Rozhodnutie súdu o užívaní spoločnej veci

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žalovaný:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

Žaloba o úpravu užívania spoločnej veci

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom
D v o j m o

Čl. 1

1.1

Žalovaný je podielovým spoluvlastníkom pozemku parc. č. 123 a na ňom vystavaného poschodového domu č. p. 12 na Račianskej ulici v Bratislave, a to jednou polovicou, zapísaného na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava, na LV č. 33 pre katastrálne územie Bratislava Rača. V dome sú dve rovnaké bytové jednotky, jedna na prvom poschodí a jedna na prízemí, pivnica a úžitkový povalový priestor.

Čl. 2

2.1

Medzi žalobcom a žalovaným prišlo k nezhode ohľadom ďalšieho užívania domu a vzhľadom na rovnosť podielov je daná i rovnosť hlasov spoluvlastníkov, čo vedie k situácii, kedy nemôže prísť k dohode.

Čl. 3

3.1

Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Žalobca je oprávnený užívať v dome č. p. 12 na Račianskej ulici v Bratislave, zapísanom na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Bratislava, na LV 33 pre katastrálne územie Bratislava – Rača, bytovú jednotku umiestnenú na prízemí. Žalovaný je oprávnený užívať v rovnakom dome bytovú jednotku na prvom poschodí.
Odporcovia sú ďalej oprávnení spoločné priestory, ktorými sú pivnica, povala a chodby, užívať rovnakým dielom, teda na polovicu. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konania do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.


V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:

Výsluch účastníkov
Výpis z katastra nehnuteľností Katastrálneho úradu Bratislava, Správa katastra Bratislava, LV č. 33 KÚ Bratislava - Rača

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Rozhodnutie súdu o užívaní spoločnej veci
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 30 979 420

Dnes: 3 753

Počet zobrazených vzorov: 18 845 219

Počet stiahnutých vzorov: 1 487 804