Žiadosť o vydanie rovnopisu z notárskej zápisnice

Alternatívny názov: Žiadosť notárovi o vydanie Vami uloženej veci

Popis: Nájdite si vzor žiadosti, ktorou žiadate notára, aby Vám vydal rovnopis z notárskej zápisnice spísanej pri predaji nehnuteľnosti.

vložené 23.apríla 2010 13:04 | zobrazené: 6 700x | stiahnuté: 410x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o vydanie rovnopisu z notárskej zápisnice

Vážený pán
JUDr. Juraj Nemec
Notársky úrad
Mýtna 18
852 02 Bratislava

Žiadosť o vydanie rovnopisu z notárskej zápisnice

Vážený pán notár,

žiadam o vydanie rovnopisu notárskeho zápisu, ktorým bola spísaná zmluva medzi mnou a Miroslavom Pekným, bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, ako kupujúcim rodinného domu č. p. 3 v Bratislave na Račianskej 58 s príslušenstvom.
Žiadam rovnako o informáciu, kedy si môžem rovnopis prevziať.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o vydanie rovnopisu z notárskej zápisnice
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 970 178

Dnes: 578

Počet zobrazených vzorov: 19 457 944

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 495