Plná moc na zastupovanie pri uzavretí kúpnej zmluvy spisovanej notárskym zápisom

Alternatívny názov: Splnomocnenie na uzatvorenie kúpnej zmluvy notárom

Popis: Vzor plnej moci, kde splnomocniteľ poveruje splnomocnenca na zastupovanie pri uzatvorení kúpnej zmluvy notárskym zápisom pri predaji nehnuteľnosti

vložené: 23.apríla 2010 11:12
zobrazené: 53 875 x
stiahnuté: 2 919 x
Responsive image