Poskytujeme návrh ako správne napísať plnú moc na zastupovanie v právnych veciach alebo na úradoch a pri iných príležitostiach so všetkými potrebnými náležitosťami.
Vložené: 21.mája 2010 16:21
Zobrazené: 123 230 x
Stiahnuté: 8 178 x
Ponúkame návod, ako napísať a podať žiadosť. Jednoduchý a praktický vzor, ktorý obsahuje všetky potrebné náležitosti.
Vložené: 21.mája 2010 13:31
Zobrazené: 104 966 x
Stiahnuté: 4 002 x
Potrebujete podať návrh na súd alebo iný orgán a neviete ako na to? Vyberte si vzor, podľa ktorého ľahko a jednoducho vytvoríte návrh na súd alebo iný úrad, so všetkými povinnými údajmi, napr. ak podávate návrh na vrátenie dlhu, zahájenie dedičského konania a iné.
Vložené: 28.mája 2010 16:17
Zobrazené: 68 067 x
Stiahnuté: 2 438 x
Spísať a podať žalobu je možné aj bez pomoci právnika. Na základe uvedeného vzoru si ju vytvoríte jednoducho aj sami.
Vložené: 25.mája 2010 13:51
Zobrazené: 65 075 x
Stiahnuté: 3 706 x
Potrebujete radu, ako spísať námietku pre rôzne situácie, napr. nespôsobilosť dediča, odobratie invalidného dôchodku a podobne? Poradíme Vám a poskytneme aj potrebný a užitočný vzor.
Vložené: 27.mája 2010 16:37
Zobrazené: 59 768 x
Stiahnuté: 2 408 x
Jednoduchý vzor, ako spísať oznámenia z rôznych dôvodov. Oznámenie adresované úradu, zamestnávateľovi, či predajcovi o odstúpení od kúpnej zmluvy a podobne.
Vložené: 25.mája 2010 14:51
Zobrazené: 57 602 x
Stiahnuté: 2 830 x
Neviete, čo všetko má obsahovať správne spísaná zmluva? V praktickom vzore sú uvedené všetky potrebné náležitosti, aby bola z právneho hľadiska v poriadku. Vzor, ako spísať zmluvu.
Vložené: 21.mája 2010 15:17
Zobrazené: 17 591 x
Stiahnuté: 1 632 x
Návrh na predloženie inej osobe je možné spísať z rôznych dôvodov. Poradí Vám náš vzor. Vyberte si vzor na spísanie návrhu na predloženie inej osobe, napr. dodatok ku kúpnej zmluve o predĺžení splátkového kalendára alebo iné.
Vložené: 25.mája 2010 15:39
Zobrazené: 12 994 x
Stiahnuté: 702 x