Ako spísať oznámenie?

Alternatívny názov: Spísanie oznámenie - vzor

Popis: Jednoduchý vzor, ako spísať oznámenia z rôznych dôvodov. Oznámenie adresované úradu, zamestnávateľovi, či predajcovi o odstúpení od kúpnej zmluvy a podobne.

vložené: 25.mája 2010 14:51
zobrazené: 57602

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Spísanie oznámenia

Tu napíšte meno/názov firmy, adresu/sídlo, rodné číslo/IČO alebo DIČ adresáta, napr.:

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123 45 678

Tu napíšete Vaše identifikačné údaje, napr.:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Tu napíšete, čoho sa Vaše oznámenie týka, napr.:

Odstúpenie od dohody o zodpovednosti zamestnanca

V prvej vete stručne napíšte kvôli čomu oznámenie píšete, napr.:

a) Zamestnanie: Vo Vašej firme som zamestnaný ako robotník od 01.02.2008.

b) Úrady: Váš daňový úrad ma upovedomil doporučeným listom o nedoplatku na daniach.

V druhej vete vypíšte dôvod Vášho oznámenia, napr.:

Odstupujem od dohody o zodpovednosti z dôvodu nefunkčnej kasy na pokladni. O tomto probléme som vedenie informoval už trikrát a nikto tento problém nedal do poriadku.

Do tretej vety napíšte, od kedy bude oznámenie platné, napr.:

Od dohody o zodpovednosti odstupujem od 20.05.2010.

Tu napíšte kde a kedy bolo oznámenie spísané, napr.:

V Bratislave, dňa 15.05.2010

Tu sa podpíšte:

Ján Vážny
oznamovateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa