Ako spísať návrh inej osobe?

Alternatívny názov: Spísanie návrhu napr. dodatok ku kúpnej zmluve

Popis: Návrh na predloženie inej osobe je možné spísať z rôznych dôvodov. Poradí Vám náš vzor. Vyberte si vzor na spísanie návrhu na predloženie inej osobe, napr. dodatok ku kúpnej zmluve o predĺžení splátkového kalendára alebo iné.

vložené: 25.mája 2010 15:39
zobrazené: 12994

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Podanie návrhu

Návrh inej osoby, ako je napr.: dodatok k zmluve

Tu napíšte navrhovateľa a vypíšte jeho identifikačné údaje:

Navrhovateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890
Pod navrhovateľa vypíšte údaje povinného (to je osoba, ktorej niečo navrhujete):

Povinný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č.: 987654/3210
Pokiaľ na tento návrh nie je potrebné zakúpiť kolok, tak tu aspoň napíšte, koľkokrát je tento návrh rozoslaný účastníkom návrhu, takto:

Dvojmo

Čl. 1

1.1
Tu napíšte , čoho sa návrh týka, napr.:

25.04.2010 sme s povinným spísali kúpnu zmluvu o predaji ratanového nábytku, v zmluve boli napísané všetky údaje, ktoré boli potrebné pre uskutočnenie predaja.

Čl. 2

2.1
Tu napíšte aký návrh podávate, takže napr.:

Pripájam dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 25.04.2010 a to do Čl. 4 odst. 2 a to v znení, že splátkový kalendár sa predlžuje o 4mesiace. Tým sa mení aj dátum splatnosti tejto zmluvy z dátumu 02.08.2010 na dátum 02.12.2010.

Čl. 3

3.1
Tu napíšte od kedy návrh nadobúda platnosť. A že s dodatkom súhlasia všetky zúčastnené strany a to potvrdzujú svojimi podpismi.

Tu napíšte miesto spísania návrhu a dátum:

V Bratislave, dňa 20.05.2010

Ján Vážny
navrhovateľ
Miroslav Pekný
povinný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa