Práva a povinnosti zamestnávateľa Všetky práva a povinnosti zamestnávateľa, na čo všetko má právo a na čo nie nájdete práve tu

Zápočtový list

Ukončili ste pracovný pomer? Zamestnávateľ je povinný vystaviť vám zápočtový list.

Vložené: 19.augusta 2011 13:16 | Zobrazené: 25056x | Stiahnuté: 4 298x Zobraziť celý vzor zmluvy

Vymenovanie na pracovné miesto vedúceho zamestnanca

Ponúkame vzor vymenovania zamestnanca do vyššej funkcie zo strany zamestnávateľa.

Vložené: 7.septembra 2010 14:34 | Zobrazené: 14677x | Stiahnuté: 760x Zobraziť celý vzor zmluvy

Dohoda o zrážkach zo mzdy 2

Potrebujete vyplatiť svoj dlh zrážkami zo mzdy? Uzatvorte so zamestnávateľom Dohodu o zrážkach zo mzdy na základe uvedeného vzoru.

Vložené: 7.septembra 2010 13:20 | Zobrazené: 14173x | Stiahnuté: 1 434x Zobraziť celý vzor zmluvy

Konkurenčná doložka

Nájdite si vzor zmluvnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom o tom, že zamestnanec nebude rovnakú alebo podobnú prácu vykonávať u konkurenčnej firmy.

Vložené: 7.septembra 2010 15:26 | Zobrazené: 11990x | Stiahnuté: 535x Zobraziť celý vzor zmluvy

Dohoda o zapožičaní náradia

Potrebujete si od zamestnávateľa zapožičať náradie na výkon Vašej práce? Dohoda o zapožičaní náradia a jej ponúkaný vzor sa Vám bude určite hodiť!

Vložené: 7.septembra 2010 13:10 | Zobrazené: 10173x | Stiahnuté: 546x Zobraziť celý vzor zmluvy

Dohoda o zrážkach zo mzdy

Požiadali ste zamestnávateľa, aby Vám zo mzdy zrážal dlh, ktorý máte voči inému veriteľovi? V tomto prípade je nutná Dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorej vzor ponúkame.

Vložené: 7.septembra 2010 12:14 | Zobrazené: 7815x | Stiahnuté: 589x Zobraziť celý vzor zmluvy

Plná moc na právne úkony v mene zamestnávateľa

Ponúkame vzor plnej moci zamestnanca na právne úkony v mene zamestnávateľa a na jeho zastupovanie pri konaní pred súdom.

Vložené: 8.septembra 2010 15:48 | Zobrazené: 7800x | Stiahnuté: 602x Zobraziť celý vzor zmluvy

Prevedenie na inú prácu

Vyberte si vzor prevedenia na inú prácu od zamestnávateľa z dôvodu, že so zamestnancom bolo začaté trestné konanie za nedbanlivosť pri plnení pracovných úloh.

Vložené: 8.septembra 2010 14:02 | Zobrazené: 6142x | Stiahnuté: 376x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žaloba o neplatnosť okamžitého zrušenia pracovného pomeru a náhradu škody

Nájdite si vzor žaloby o neplatnosť okamžitého zrušenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca z dôvodu lekárskej správy a ochrany zdravia a žiadanú náhradu škody.

Vložené: 13.septembra 2010 13:06 | Zobrazené: 5669x | Stiahnuté: 350x Zobraziť celý vzor zmluvy

Žiadosť o vrátenie plnení poskytnutých podľa kvalifikačnej dohody

Nájdite si vzor žiadosti, aby zamestnávateľ, ktorý dal predčasne výpoveď zaplatil plnenie poskytnuté zamestnávateľom na jeho školné, pretože nedodržal dohodu o dĺžke pracovného pomeru.

Vložené: 9.septembra 2010 10:18 | Zobrazené: 5260x | Stiahnuté: 382x Zobraziť celý vzor zmluvy
1 | 2

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 233 663

Dnes: 4 026

Počet zobrazených vzorov: 19 609 809

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 870