Ukončili ste pracovný pomer? Zamestnávateľ je povinný vystaviť vám zápočtový list.
Vložené: 19.augusta 2011 13:16
Zobrazené: 25 206 x
Stiahnuté: 4 298 x
Ponúkame vzor vymenovania zamestnanca do vyššej funkcie zo strany zamestnávateľa.
Vložené: 7.septembra 2010 14:34
Zobrazené: 14 768 x
Stiahnuté: 760 x
Potrebujete vyplatiť svoj dlh zrážkami zo mzdy? Uzatvorte so zamestnávateľom Dohodu o zrážkach zo mzdy na základe uvedeného vzoru.
Vložené: 7.septembra 2010 13:20
Zobrazené: 14 241 x
Stiahnuté: 1 434 x
Nájdite si vzor zmluvnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom o tom, že zamestnanec nebude rovnakú alebo podobnú prácu vykonávať u konkurenčnej firmy.
Vložené: 7.septembra 2010 15:26
Zobrazené: 12 100 x
Stiahnuté: 535 x
Potrebujete si od zamestnávateľa zapožičať náradie na výkon Vašej práce? Dohoda o zapožičaní náradia a jej ponúkaný vzor sa Vám bude určite hodiť!
Vložené: 7.septembra 2010 13:10
Zobrazené: 10 282 x
Stiahnuté: 546 x
Požiadali ste zamestnávateľa, aby Vám zo mzdy zrážal dlh, ktorý máte voči inému veriteľovi? V tomto prípade je nutná Dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorej vzor ponúkame.
Vložené: 7.septembra 2010 12:14
Zobrazené: 7 887 x
Stiahnuté: 590 x
Ponúkame vzor plnej moci zamestnanca na právne úkony v mene zamestnávateľa a na jeho zastupovanie pri konaní pred súdom.
Vložené: 8.septembra 2010 15:48
Zobrazené: 7 862 x
Stiahnuté: 602 x
Vyberte si vzor prevedenia na inú prácu od zamestnávateľa z dôvodu, že so zamestnancom bolo začaté trestné konanie za nedbanlivosť pri plnení pracovných úloh.
Vložené: 8.septembra 2010 14:02
Zobrazené: 6 218 x
Stiahnuté: 376 x
Nájdite si vzor žaloby o neplatnosť okamžitého zrušenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca z dôvodu lekárskej správy a ochrany zdravia a žiadanú náhradu škody.
Vložené: 13.septembra 2010 13:06
Zobrazené: 5 716 x
Stiahnuté: 350 x
Nájdite si vzor žiadosti, aby zamestnávateľ, ktorý dal predčasne výpoveď zaplatil plnenie poskytnuté zamestnávateľom na jeho školné, pretože nedodržal dohodu o dĺžke pracovného pomeru.
Vložené: 9.septembra 2010 10:18
Zobrazené: 5 313 x
Stiahnuté: 382 x