Plná moc na právne úkony v mene zamestnávateľa

Alternatívny názov: Splnomocnenie zamestnanca

Popis: Ponúkame vzor plnej moci zamestnanca na právne úkony v mene zamestnávateľa a na jeho zastupovanie pri konaní pred súdom.

vložené 8.septembra 2010 15:48 | zobrazené: 7 762x | stiahnuté: 602x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Plná moc na právne úkony v mene zamestnávateľa

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný

Plná moc na právne úkony v mene zamestnávateľa

S odvolaním na konanie pre Okresným súdom Bratislava I. v právnej veci pod sp. zn. 1 A 123/2010, žiadame týmto nášho zamestnanca Jána Vážneho, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r.č. 123456/7890, vedúceho dopravy, aby našim menom konal v právnej veci.

V Bratislave dňa 08.09.2010

Ing. Miroslav Pekný
ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Plná moc na právne úkony v mene zamestnávateľa
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 073 028

Dnes: 18

Počet zobrazených vzorov: 19 525 705

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 674