Plná moc na právne úkony v mene zamestnávateľa

Alternatívny názov: Splnomocnenie zamestnanca

Popis: Ponúkame vzor plnej moci zamestnanca na právne úkony v mene zamestnávateľa a na jeho zastupovanie pri konaní pred súdom.

vložené: 8.septembra 2010 15:48
zobrazené: 7862

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný

Plná moc na právne úkony v mene zamestnávateľa

S odvolaním na konanie pre Okresným súdom Bratislava I. v právnej veci pod sp. zn. 1 A 123/2010, žiadame týmto nášho zamestnanca Jána Vážneho, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r.č. 123456/7890, vedúceho dopravy, aby našim menom konal v právnej veci.

V Bratislave dňa 08.09.2010

Ing. Miroslav Pekný
ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa