Prevedenie na inú prácu

Alternatívny názov: Preradenie zamestnanca na inú funkciu v práci

Popis: Vyberte si vzor prevedenia na inú prácu od zamestnávateľa z dôvodu, že so zamestnancom bolo začaté trestné konanie za nedbanlivosť pri plnení pracovných úloh.

vložené 8.septembra 2010 14:02 | zobrazené: 6 037x | stiahnuté: 376x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Prevedenie na inú prácu

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ

Prevedenie na inú prácu

Prácu pomocného údržbára vykonávate od 01.06.2002 na základe pracovnej zmluvy.

Pre podozrenie z trestného činu nedbanlivosti pri plnení pracovných úloh, ktorého ste sa mal dopustiť v auguste 2010 a ktoré malo za následok závažnú poruchu hlavného výrobného lisu, bolo proti Vám začaté trestné konanie.

Vzhľadom k tejto skutočnosti Vás od 01.09.2010 prevádzame podľa ustanovenia Zákonníka práce na prácu upratovača do dielní až do doby právoplatného skončenie trestného konania.

V Bratislave, dňa 30.08.2010

Ing. Miroslav Pekný, konateľ
ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Prevedenie na inú prácu
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 972 967

Dnes: 186

Počet zobrazených vzorov: 19 459 518

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 503